Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Uudistettu julkaisu: Perehdyttämisen tarkistuslista

Edellytykset tulokselliselle työlle ja henkilöstön hyvinvoinnille luodaan hyvällä johtamisella, asiantuntevalla riskienhallinnalla ja osaamisen kehittämisellä. Perehdyttäminen ja työnopastus ovat tärkeä osa organisaation oppimista samoin kuin arvojen ja kulttuurin välittämistä.

Työnantajan on työturvallisuuslain mukaan huolehdittava työntekijän perehdyttämisestä, jotta hän voi tehdä työnsä turvallisesti. Työntekijän tulee tuntea työpaikan mahdolliset vaaratekijät,  -tilanteet ja -kohteet ja tietää, miten vaaroja voi ehkäistä ja miten vaaratilanteissa toimitaan.

Perehdyttämisellä tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joiden avulla uusi työntekijä tai uusiin tehtäviin siirtyvä oppii tuntemaan työpaikkansa, sen tavat ja ihmiset sekä työnsä ja siihen liittyvät odotukset, vastuut ja velvoitteet. Uudet työntekijät ja uusiin työtehtäviin kuten esihenkilötehtävään siirtyvät työntekijät on opastettava turvallisiin työtapoihin ja varmistettava, että annettu tieto on mennyt perille. Opastusta ja ohjeistusta tarvitaan myös työhön liittyvien muutosten yhteydessä. Perehdytys ja työnopastus ovat työnantajan vastuulla.

Perehdyttämisen tueksi voit ladata Työturvallisuuskeskuksen verkkosivulta uudistetun Perehdyttämisen tarkistuslistan, joka on nyt käännetty myös ruotsin ja englannin kielille. Tarkistuslista sisältää jäsennellyn luettelon perehdyttämisessä esille otettavia asioita suunnittelun ja toteutuksen tueksi. Perehdyttämisen seurannassa ja oppimisen varmistamisessa listaa voivat käyttää sekä perehdyttäjä että perehdytettävä. Listaa saa työpaikalla kopioida, karsia ja täydentää.