Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Uusia aineistoja kumiteollisuuden työsuojelun ja työturvallisuuden kehittämiseen

Kumiteollisuuden työsuojeluopas on tarkoitettu kaikille kumiteollisuudessa työskenteleville. Opas on laadittu Jukka Tuomisen ja Työturvallisuuskeskuksen työalatoimikunnan yhdessä kehittämän alalle räätälöidyn työsuojelukoulutusmallin tueksi ja oppimateriaaliksi, mutta se toimii myös itsenäisesti työsuojelu- ja työturvallisuusasioista kiinnostuneiden tietolähteenä.

Kumiteollisuudelle valmistui työturvallisuusopas v. 2008 Työturvallisuuskeskuksen kumiteollisuuden ja rengasalan työalatoimikunnan toimesta. Opasta on päivitetty v. 2012. Tänä vuonna ilmeni tarvetta sen uudistamiseksi, sillä ala on teknisesti uudistunut ja työyhteisöjen sisällä on tapahtunut monia muutoksia. Työturvallisuus on myös merkittävästi kehittynyt ja tapaturmamäärät ovat vähentyneet koko kumiteollisuudessa. Oppaan uudistamisen yhteydessä oppaan rakennetta päätettiin muuttaa neljälle moduulille pohjautuvaksi, jolloin se palvelee päivittäistä käyttöä ja käytännön koulutustarpeita. Nämä moduulit ovat seuraavat: 1. Nolla tapaturmaa, 2. Työturvallisuusvastuu, työhyvinvointi, 3. Perehdytys ja työnopastus, 4. Riskien hallinta, vaarat, kuormitustekijät. Oppaan päivitystarve ilmeni jo pari vuotta sitten koulutusmoduulien kehittämisen aikana.

Oppaassa on pyritty tuomaan esille kumiteollisuuden erityispiirteitä ja työturvallisuuteen kohdistuvia painopisteitä. 

Oppaan uudistamisryhmässä ovat toiminet kumialan yritysten edustajat. Opas on valmistunut yhteistyössä Työturvallisuuskeskuksen sekä kumiteollisuuden ja autorengasalan työalatoimikunnan kanssa. Oppaan kirjoitustyöstä on vastannut pääasiassa Jukka Tuominen.

Työturvallisuus kumiteollisuudessa -video

Video on tarkoitettu kaikille kumiteollisuudessa työskenteleville. Videon tarkoitus on tuoda esille yleisiä kumiteollisuudessa työturvallisuuteen liittyviä asioita ja sitä voi vapaasti hyödyntää esimerkiksi perehdytyksessä, infonäytöillä tai muissa tilaisuuksissa.

Lisätietoja