Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Paperiteollisuuden ajankohtaispäivästä käytännön tietoa ja työvälineitä jaksamiseen

Työturvallisuuskeskuksen paperiteollisuuden työalatoimikunta järjesti ajankohtaispäivän Vantaalla. Tapahtumassa jaettiin tietoa uusista tuotteista, yhteistyön merkityksestä työkykyriskien hallinnassa ja voimavaroista sekä palautumisesta. Lisäksi osallistujat saivat näkökulmia, miten onnettomuuksistakin voi oppia.
Kuva: Mikael Ahlfors

Paperiteollisuuden työalatoimikunnan puheenjohtaja, työsuojeluasiantuntija Hannu Ulenius Paperiliitosta avasi ajankohtaispäivän esittelemällä Työturvallisuuskeskuksen kanssa tehtävää yhteistyötä.

– Paperiteollisuuden työalatoimikunta on yhteistyöelin, joka edistää toimialansa työturvallisuutta, työsuojeluyhteistyötä ja tuottavuutta sekä työhyvinvoinnin kehittämistä oman alansa työpaikoilla. Työalatoimikunnan jäsenet edustavat alan työnantajia ja palkansaajia, kertoo Ulenius.

Työsuojeluvaltuutettu Tapio Heikkinen, Adara Oy, esitteli paperiteollisuuden työalatoimikunnan tuottamaa tukimateriaalia työpaikoille henkilönostimen käytön perehdyttämisen ja kertaamisen tueksi. Tukimateriaali antaa perustiedot ja -taidot henkilönostimen turvalliseen käyttöön. Materiaalissa käydään läpi turvalaitteiden hallinta, päivittäinen tarkastus, työmaiden piilevien vaarojen huomioiminen ja ennakoivat toimenpiteet.

Työkyvyttömyys ei ole pelkästään lääketieteellinen asia

– Yhteistyö on onnistuneen työkykyriskien hallinnan edellytys. Kaikkien osapuolien panosta tarvitaan, haastaa osastonjohtaja, työterveyshuollon ja työlääketieteen erikoislääkäri Kari-Pekka Martimo työeläkeyhtiö Ilmarisesta.

–  Työpaikalla onnistunut yhteistyö työkykyongelmissa rakentuu varhaisen tuen mallin aktiiviseen hyödyntämiseen ja yhdessä sovittuun korvaavan työn tai tilapäisten työjärjestelyiden malliin. Työssä jatkamista osittain työkykyisenä olisi syytä kannustaa, mikäli siihen on mahdollista. Työterveyshuollossa kannattaa välttää työkyvyttömyyden liiallista lääketieteellistämistä, rohkaisee Martimo.

Miksi tasapainolla on väliä?

Työterveyspsykologi Satu Lähteenkorva, Psykologipalvelu Core, rohkaisee jokaista arvioimaan omaa tasapainoaan elämässä.

–  Tasapainoomme vaikuttaa meidän persoona, elämänhistoria ja elämäntilanne. Fyysisen tasapainon hälytyskellot soivat esimerkiksi univaikeuksien, syömisen muutosten tai erilaisten kipujen kautta. Psyykkinen tasapainon häiriö voi näkyä vaikkapa ärtyisyytenä, itkuisuutena tai keskittymisvaikeuksina. Eristäytyminen ja väsyminen kertovat sosiaalisen tasapainon häiriöstä. Joku näistä havainnoista voi toimia hälytyskellona itselle. On hyvä kysyä silloin itseltä, hyödyntääkö jotenkin näitä tekemiään havaintoja, pohtii Lähteenkorva.

Onnettomuuksistakin voi oppia

Paperiteollisuuden ajankohtaispäivän päätöspuheenvuorossa Teollisuuden Voiman turvallisuusjohtaja Veli-Pekka Nurmi korosti oppimisen näkökulmaa työturvallisuuden kehittämisessä. Nurmella on pitkä kokemus vaativista energia-alan ja Onnettomuustutkintakeskuksen johtotehtävistä ja hänet valittiin vuoden turvallisuusjohtajaksi vuonna 2021. Nurmi korosti puheenvuorossaan jatkuvan oppimisen merkitystä ja sitä, kuinka tärkeää on nostaa aktiivisesti esille myös vaikeitakin asioita. Silloin onnettomuuksien ennaltaehkäisylle on onnistumisen edellytykset.  

Teksti: Mikko Kuivalainen, Työturvallisuuskeskus

Lisätietoja