Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Sosiaali- ja terveysalan ergonomiaverkosto Sotergo korostaa ergonomian tärkeyttä sote-perustutkintouudistuksessa

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto uudistetaan, ja uusi peruste tulee voimaan 1.8.2024. Tutkinnon perusteiden laatiminen on Opetushallituksen lakisääteinen tehtävä, joka toteutetaan laajassa yhteistyössä alan eri toimijoiden – työelämän edustajien, koulutuksen järjestäjien, eri viranomais- ja asiantuntijatahojen sekä asianosaisen työelämätoimikunnan – kanssa.

Uudistusta on valmisteltu vuoden 2022 aikana ja valmistelun tueksi on järjestetty useita työpajoja, joihin myös Työturvallisuuskeskuksen sosiaali- ja terveysalan ergonomiaverkosto Sotergon edustajat ovat osallistuneet. Perustutkintouudistuksesta pyydettiin lausuntoja 10.3.2023 mennessä, jonka myös Sotergo-verkosto antoi. Sotergon lausunnossa korostetaan työturvallisuuden toteutumista.

Tapaturmakehitys on ollut huolestuttavaa sote-alan työpaikoilla. Lähihoitajien työpaikkatapaturmien määrä nousi peräti 44 prosentilla vuosina 2016–2019.

”Potilas- ja asiakasturvallisuuden rinnalle on tuotava henkilöstön ja opiskelijoiden työturvallisuus ja sen vahvistaminen”, Työturvallisuuskeskuksen johtava asiantuntija Kaija Ojanperä sanoo.

Sotergon lausunnossa nostettiin esille se, että opetuksen tulee olla tasalaatuista oppilaitoksesta riippumatta. Tasalaatuisuutta lisää valtakunnallisten mallien, kuten esimerkiksi Työterveyslaitoksen Potilassiirtojen Ergonomiakortti -materiaalin, sisällyttäminen osaksi opintosuunnitelmaa. Se turvaa tasalaatuisuuden, mutta antaa opettajille mahdollisuuden pedagogiseen vapauteen.

Uudistuksessa eri tutkinnon osissa mainitaan ergonomiset periaatteet -käsite. Käsitteen avaaminen olisi tärkeää, jotta sekä opiskelijalla että opettajalla on siitä yhtenäinen näkemys. Ergonomia on suunnitelmallista kehittämistä, jolla parannetaan toimintatapoja ja olosuhteita. Näin parannetaan tuottavuutta ja työturvallisuutta. Laaja-alaisesti tulkittuna ergonomia huomioi kolme ulottuvuutta: fyysisen ergonomian, kognitiivisen ergonomian ja organisatorisen ergonomian.