Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Perehdytä nuori turvalliseen työhön – vältä liikkumistapaturmat

Blogi
Nuorena työntekijänä luodaan perusta työturvallisuusasenteelle ja turvallisuuskulttuurille koko työuran ajaksi. Siksi nuorten perehdyttämiseen tulisi kiinnittää erityistä huomiota.

Jalan alueen vammat, joita syntyy erityisesti liikkumistapaturmissa, ovat käsitapaturmien jälkeen toiseksi yleisin alle 25-vuotiaille nuorille sattuva tapaturmatyyppi. Tämä näkyy myös kunta-, hyvinvointialue- ja seurakunta-aloilla tapahtuvissa nuorten työtapaturmissa.

Jalan alueen vammat johtuvat usein liukastumisesta, kaatumisista ja kompastumisista. Parhaita keinoja ehkäistä tällaiset työtapaturmat ovat työpaikan siisteys ja järjestys, oikea valaistus ja asianmukaiset jalkineet.

Perehdyttäminen turvallisiin toimintatapoihin on ratkaisevan tärkeää. Perehdyttämisessä tulisi kiinnittää huomiota siihen, että nuori työntekijä ymmärtää työpaikan siisteyden ja järjestyksen merkityksen turvallisuudelle ja tapaturmien välttämiselle. Tapaturmia sattuu helpommin, jos esimerkiksi kulkuteillä on irrallisia tavaroita. Kokematon nuori työntekijä ei välttämättä huomaa vaaranpaikkoja yhtä helposti kuin vanhempi työntekijä.

Portaiden, käytävien ja ulkotilojen hyvä valaistus ja näkyvyys vähentävät tapaturmariskiä. Ulkona tehtävissä töissä säänmukaiset jalkineet ja vaatetus ovat perehdytyksessä läpi käytäviä asioita.

Tyypillisiä jalan alueen tapaturmia ovat nyrjähdykset, murtumat ja venähdykset. Työpaikan siisteyden, valaistuksen ja järjestyksen lisäksi perehdytyksessä on syytä kiinnittää huomiota oikeisiin toimintatapoihin liikkuessa. Esimerkiksi portaissa liikkuessa on syytä pitää kiinni kaiteesta.

Ensimmäisissä työpaikoissaan nuoren tulisi saada oikea kuva turvallisuuskulttuurista. Perehdyttäminen ja työnopastus sisältävät myös hiljaisen tiedon välittämistä aidosta turvallisuusasenteesta.  

Kirjoittajat

Tietokanta-analyytikko Janne Sysi-Aho, Tapaturmavakuutuskeskus

Linkkejä