Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Sujuvia ratkaisuja sisäilmaongelmiin: huomio rakennuksen elinkaareen

Blogi
Ajellessamme Tampereelta takaisin kotiin, keskustelimme rakentamisen aikaisen toiminnan vaikutuksista sisäilmaan rakennuksen elinkaaren varrella. Keskustelu liittyy tulevaan Sujuvia ratkaisuja sisäilmaongelmiin -koulutukseen, jonka seuraava vaihtuva puhuja tulee rakentamisen maailmasta. 

Kun puhutaan sisäilmasta, usein keskitytään rakennuksen käytön aikaisiin tapahtumiin. Sisäilmaongelmien ennalta ehkäisemisen näkökulmasta on kuitenkin tärkeää muistaa, että jo suunnittelun ja rakennustyön aikana voidaan ennalta ehkäistä tulevaisuuden sisäilmaongelmia. Sisäilmaongelmat voivat syntyä rakennuksen koko elinkaaren aikana erilaisista syistä.

Rakennustekniikka ja ihmisten vaatimukset ovat muuttuneet

Rakennuksen sisäilman laadun varmistaminen alkaa jo siitä, kun valitaan rakennuspaikka. Ennen vanhaan rakennettiin mäkien päälle, missä vesien hallinta oli paljon helpompaa. Myös rakennustekniikka on muuttunut. Jos ajatellaan elämää vaikkapa 70 vuotta sitten, niin silloin ei asuntoihin tuotu sisään niin paljon vettä kuin tänä päivänä tuodaan. Silloin kannettiin parilla ämpärillä ja nyt vettä tulee putkia pitkin niin paljon kuin juoksutetaan. Suihkut ja sisälle rakennetut saunat ovat muuttaneet rakennusten kosteus- ja lämpöolosuhteita merkittävästi. Lisäksi ihmisten vaatimustaso lämpömukavuudelle on muuttunut: enää ei turvauduta villasukkiin, jos asunnossa on kylmä, vaan painetaan napista tai ruuvataan termostaatista lisää lämpöä.

Varmista sisäilman laatu huolehtimalla rakennuksen kunnosta

Vanhojen tai käytössä olevien rakennusten sisäilman laatua varmistetaan lähtökohtaisesti pitämällä rakennus kunnossa ja korjaamalla havaitut viat. Korjaamisen yhteydessä on syytä huolellisesti selvittää ongelman laajuus.

Jos korjaustöihin liittyy lisäksi vaikkapa materiaalien vaihtoa, on syytä tarkastella kokonaisuutta myös rakennuksen ilmanvaihdon näkökulmasta. Jos lisätään koneellista poistoa, korvausilma tulee sisään sieltä, mistä se helpoiten pääsee. Joissain tapauksissa sitä voi tulla esimerkiksi alapohjan kautta tuoden vaikkapa radonia huoneilmaan.

Työmaan olosuhteet vaikuttavat tulevan rakennuksen sisäilmaan

Nykyaikaiset rakennusratkaisut antavat mahdollisuuksia rakentaa uudenlaisille alueille. Voidaan rakentaa vaikkapa keskelle suota. Silloin ympäristön asettamat haasteet ratkaistaan luonnollisesti jo suunnittelupöydällä ennen kuin ensimmäinen paalu lyödään maahan. Lisäksi rakennustyön aikana olosuhteita seurataan erilaisilla antureilla ja mittareilla. Näiden avulla työnjohto pystyy ohjaamaan töiden oikea-aikaisuutta. Esimerkiksi laatoitustöitä ei aloiteta ennen kuin on mitattu, että pinnat ovat siihen riittävän kuivia.

Rakennustyömaan aikainen siisteys ja järjestys tekee mahdollisista poikkeamista näkyviä. Esimerkiksi on helppo havaita, jos jostain tulee kosteutta sisälle tai vaikkapa tavaroiden väärän varastoinnin aiheuttamat mahdolliset haitat. Tietysti rakennustyömaan aikaisten olosuhteiden hallitseminen vaikuttaa suoraan rakentajien hyvinvointiin.

Tiesitkö, että rakennuksella on käyttöohje?

Yksinkertaistettuna voidaan ajatella, ettei rakennus eroa muista kappaleista kuten vaikka pesukoneesta tai kuivausrummusta. Käyttöohjekirja on tärkein dokumentti kuvaamaan, miten rakennuksen on tarkoitettu toimivan ja miten sitä on tarkoitus käyttää. Alun perin on suunniteltu tarkasti, minkä verran rakennukseen tulee ilmaa ja minkä verran sitä poistuu. Ongelmia saadaan aikaiseksi, kun tähän suunniteltuun tasapainoon tulee häiriötekijöitä.

Uusiin rakennuksiin sijoitetaan antureita ja mittareita, joilla voidaan valvoa olosuhteita ja ilmanlaatua. Niiden avulla voidaan tunnistaa vikatilanteita ajoissa ja aiempaa yksiselitteisemmin. Ei tarvitse arvailla, johtuuko huono ilma väsymyksestä vai korkeasta hiilidioksidipitoisuudesta. 

Vuosien saatossa rakennuksen käyttö voi muuttua. Esimerkiksi vanhasta kivinavetasta voidaan tehdä uusi design-koti tai samaan työhuoneeseen tulee yhä useampia työntekijöitä. Silloin alkuperäinen rakennustekniikka ei enää pysty huolehtimaan hyvästä ilmanlaadusta. Kaikissa käytön ja käyttötarkoituksen muutoksissa on hyvä ottaa insinöörityötä mukaan, jotta kokonaisuus tulee arvioiduksi ja tarvittavat tekniset ratkaisut voidaan tehdä suunnitelmallisesti. Samalla on hyvä palata myös rakennuksen käyttöohjeen pariin ja huolehtia sen päivittämisestä. 

Rakennuksen sisäilman laadunhallinta on pitkäjänteistä, se kestää rakennuksen koko elinkaaren. 

Lisää aiheesta

Kirjoittajat