Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Lähtökohta

Äänekosken kaupunkistrategiassa kriittisenä menestystekijänä on mm. oikein mitoitettu, motivoitunut, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä toimiva johto ja esihenkilötyö.

Organisaatiossa mielenterveyssyistä johtuneet poissaolot olivat lisääntyneet. Työpaikkojen riskien ja vaarojen arvioinneissa sekä vuosittaisessa työhyvinvointikyselyssä oli havaittavissa, että henkilöstön kokema psyykkinen kuormitus oli lisääntynyt ja sen tunnistamiseen ja hallintaan haluttiin uusia työkaluja.

Äänekosken kaupunki osallistui loppuvuoden 2021 ja kevään 2022 aikana Kevan Mielen tuen polut- pilottihankkeeseen.

Toimenpiteet

Kaupungilla oli jo ennen hankkeen alkamista päivitetty psykososiaalisen kuormituksen tunnistamiseen ja hallintaan liittyviä toimintaohjeita ja järjestetty esihenkilöille valmennusta.

Kevan hankkeen aikana organisaatiossa oli projektiryhmä, jossa oli työterveyshuollon, työsuojelun, HR:n sekä esihenkilöiden edustus. Saimme tukea myös ulkopuoliselta palveluntuottajakumppanilta.  

Kaupungin aktiivisen tuen toimintamalli päivitettiin niin, että siinä tuodaan aikaisempaa vahvemmin esiin ennakoiva ja ennalta ehkäisevä varhainen tuki, kun mallissa aikaisemmin pääpaino oli reagoivassa näkökulmassa. Mielen tuen hoitopolut on liitetty osaksi aktiivisen tuen toimintamallia ja siinä osaksi normaalia päivittäisjohtamista ja arjen työtä työpaikoilla. Myös mielen tuen hoitopolut työterveyshuollon palveluissa on avattu aktiivisen tuen toimintamallissa.

Toimintamallissa on avattu eri toimijoiden roolit varhaisen tuen prosessien eri vaiheissa. Mallissa tuodaan esille työntekijän keskeinen rooli ja vastuu ottaa huoli puheeksi, samoin työyhteisön tärkeä rooli työpaikan mielenterveyden edistämisessä. Myös aktiivisen tuen toimintamallin mukaiset keskustelulomakkeet on päivitetty.

Yhteyshenkilö

Arja-Leena Kriivarinmäki, henkilöstöjohtaja, Äänekosken kaupunki