Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työelämässä

Työyhteisöt moninaistuvat entistä nopeammin. Monimuotoisuus käsitteenä tarkoittaa työyhteisön jäsenten erilaisuutta esimerkiksi iän, sukupuolen, terveydentilan, kansalaisuuden, kielen, sukupuolisen suuntautuneisuuden ja vakaumuksen suhteen.

Vuonna 2016 julkaistun oppaan(siirryt toiseen palveluun) sisältö ja visuaalinen ilme päivitetään. Uudistettavan julkaisun tavoitteena on tukea työpaikkoja, esihenkilöitä ja työyhteisöjä yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämisessä, monimuotoisuuden johtamisessa sekä näihin aiheisiin liittyvien lakisääteisten velvoitteiden toteuttamisessa. Opas on suunnattu johdolle ja esihenkilöille. Opas julkaistaan sekä painetussa että digitaalisessa muodossa, ja käännetään englanniksi, ruotsiksi ja mahdollisesti helpposuomeksi.

Ohjausryhmä

Tuula Haavasoja, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
Pirkko Janas, Tasa-arvovaltuutetun toimisto
Tanja Lehtoranta, Ammattiliitto Pro
Kirsi Mäkinen, Apteekkien työnantajaliitto Apta
Merja Vihersalo, Palvelualojen ammattiliitto PAM
Kirsi Yli-Kaitala, Työterveyslaitos

Ota yhteyttä

Tila:
Valmis