Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Strateginen teema: Psykososiaalinen kuormitus työssä

Työntekijöiden haitallinen psykososiaalinen kuormittuminen työssä on yhä yleisempää. Tämän ennaltaehkäiseminen, tunnistaminen ja keventäminen varhaisessa vaiheessa on monen toimijan yhteistyötä työpaikalla. Strategisen teeman toiminta tukee työpaikkoja onnistumaan tässä tehtävässä.

Vuoden 2022 toimintamuodot ovat seuraavat:

Haitallisen kuormittuneisuuden ennaltaehkäiseminen ja tunnistaminen varhaisessa vaiheessa on yksi esihenkilön keskeisistä tehtävistä. Tällä on merkitystä työntekijän terveyden ja työkyvyn, työyhteisön toimivuuden ja työpaikan tuottavuuden kannalta.

Aluekierroksen tavoitteena on tukea erityisesti pienten ja keskisuurten työpaikkojen esihenkilöitä antamalla perustiedot ja valmiudet esihenkilön roolista psykososiaalisen kuormituksen hallinnan eri vaiheissa.

Aluekierros toteutuu syksyllä 2022.

Hankkeen tavoitteena on koota työsuojelun edustukselliseen yhteistoimintaan osallistuvien tehtävät, oikeudet ja velvollisuudet psykososiaalisen työkuormituksen hallinnan eri vaiheissa.

Tietolehtinen, muistilista ja verkkosivu (suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi)

Kampanjan tavoitteena on auttaa yksilöitä ja työyhteisöjä psykososiaalisen työkuormituksen keventämisessä – kuormituksen lähteitä poistaen tai vähentäen ja voimavaratekijöitä vahvistaen.

Vuosittainen kampanja jatkuu Työturvallisuuskeskuksen sosiaalisen median kanavissa (Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter ja YouTube) marraskuussa 2022. Kampanjan aikana tuodaan esille tapoja, jotka on helppo toteuttaa työyhteisössä omin voimin ja toimin – ilman erillistä rahallista panostusta.

Kampanja-aineisto kootaan verkkosivuille.

Työn digitalisoituminen on läpileikannut suomalaisen työelämän. Hankkeen tavoitteena on lisätä työpaikkojen, työyhteisöjen ja työntekijöiden valmiuksia osallistua työn digitalisoitumisesta aiheutuviin muutoksiin työssä ja työyhteisöissä.

Työturvallisuuskeskuksen verkkosivuille tuotetaan Turvatuokio-aineisto, jonka aiheena on kohtaamiset digivälinein. Aineisto julkaistaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Lisäksi opastetaan työpaikkojen edustajia Turvatuokion toteuttamisessa omalla työpaikalla.

Lisäksi Työturvallisuuskeskus järjestää yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa Digivälineet työhön ja työssä oppimisen tukena -tapahtuman syksyllä 2022. Tapahtuma on osa Työn keventämisen keinot käyttöön -hankekokonaisuutta.

Ohjausryhmä

Hankkeen ohjausryhmänä toimii Työturvallisuuskeskuksen Psykososiaalinen kuormitus työssä -strategisen teeman teemaryhmä, jonka kokoonpano vaihtelee. Ryhmässä on edustus eri toimialoilta.

Ota yhteyttä

Tila:
Valmis