Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Toisen kotona tapahtuvan työn turvallisuus

Toisen kotona tapahtuva työ lisääntyy. Haasteellinen toimintaympäristö vaatii työsuojeluosaamisen lisäämistä ja työsuojelun kehittämistä. Hankkeen tavoitteena on lisätä työturvallisuusosaamista toisen kotona tapahtuvassa työssä.

Hankkeen aluksi arvioidaan nykyisen, vuonna 2013 uudistetun oppaan uudistamisen ja päivittämisen tarkoituksenmukaisuutta ja mahdollista tarvetta laatia täysin uusi opas vastaamaan muuttuvan työelämän tarpeisiin. Arvioinnin pohjalta suunnitellaan tarpeelliset päivitykset, uudistukset tai täysin uusi julkaisu. Julkaisu on interaktiivinen verkkomateriaali ja verkkokaupasta tilattava painettu opas.

Kohderyhmänä julkaisulle ovat kaikki toisen kotona työtä tekevät työntekijät, heidän esihenkilöt ja työpaikkojen työsuojeluvaltuutetut, työsuojelupäälliköt sekä HR ja työterveyshuollon edustajat.

Sisällöt käännetään englanniksi ja ruotsiksi vuoden 2024 aikana.

Ohjausryhmä

Ohjausryhmä koostuu palvelu- ja kuntaryhmän jäsenistä

Tuula Haavasoja, JHL
Ville Laakso, Hali
Annika Rönneberg, Super
Heli Kannisto, Tehy
Marko Pasma, Dtl
Marjaana Walldén, KT

Ota yhteyttä

Tila:
Käynnissä