Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Lähtökohta

Mielenterveyssyistä johtuvat poissaolot ovat organisaatiossa kasvaneet.  Mielenterveyden häiriöistä johtuvat sairauspoissaolot ovat usein pitkiä, ja omaan työhön palaaminen ei aina onnistu ainakaan ilman tukitoimia.  Koronan kuormittaessa henkilöstöä valtavasti alettiin kehittää monenlaisia ratkaisuja työhyvinvoinnin tukemiseen.

Organisaation johto on ollut mukana kehittämässä toimintaa aktiivisesti.

Toimenpiteet

Henkilöstön jaksamisen tukemiseksi kehitettiin toimintamalleja moniammatillisena yhteistyönä. Koronapandemian aikana tehdyistä toimintamalleista osa on muokattu jatkokäyttöön, muun muassa virtuaaliapuri sekä neuvontapuhelin.

Kysynnän kasvaessa työterveyshuollon työterveyspsykologitarjonnan lisäämiseksi tehtiin yhteistyösopimus HUS Psykiatrian psykologien kanssa. Näin pystyttiin tarjoamaan matalalla kynnyksellä ja nopeasti yksilökäyntejä HUSin henkilöstölle.

Lisäksi on otettu käyttöön ja laajennettu kaikkien HUSlaisten ulottuville jälkipurku – toimintamalli. Myös esihenkilöiden koulutuksia työhyvinvointi- ja työkykyteemoista sekä esihenkilötyöstä on lisätty huomattavasti lähivuosina.

Henkilöstön työhyvinvointia seurataan henkilöstökyselyillä, joissa mm. kysytään työkuormituksesta. Riskien arvioinnissa kartoitetaan psykososiaalisia kuormitustekijöitä, ja riskien arviointeja tehdään myös esihenkilöille ja ammattiryhmittäin (esim. lääkärit ja sihteerit), jolloin saadaan myös ammattiryhmäkohtaisesti kuormitustekijöitä näkyviin paremmin.

Henkilöstöllä on käytössään intranetissä laaja hyvinvointisivusto, josta löytyy materiaalia muun muassa palautumisen ja hyvän unen tueksi sekä erilaisia hyvinvointivalmennuksia.

Miten tästä eteenpäin?

Henkisen tuen työryhmä perustettiin koronan alkaessa ja työryhmä jatkaa toimintaansa edelleen (työsuojeluvaltuutettu mukana ryhmässä). Henkilöstön jaksamisen tuen hankkeeseen liittyen on tehty paljon tutkimustyötä HUS psykiatrialla. Tutkimustyö jatkuu.

Ohjaus- ja neuvontapuhelimen käyttöastetta seurataan ja se on edelleen käytössä. Virtuaaliapuria kehitettiin vastaamaan myös työkuormituksen hallintaan ja se on otettu pysyvään käyttöön.

HUSin johdolle raportoitiin säännöllisesti koronaviruspandemiaan liittyvän jaksamisen tuen työkalujen käytöstä. Raportointi jatkuu edelleen, nyt fokuksena henkilöstön jaksamisen tuki laajemmin.  

Yhteyshenkilö

Ursula Aaltonen, työsuojeluvaltuutettu, HUS

Susanna Puumi, työsuojelupäällikkö, HUS