Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

CLP-asetus ja kemikaalien varoitusmerkinnät

Ympäristölle vaarallinen kemikaali -varoitusmerkki

Vakava terveysvaara -varoitusmerkki

Terveyshaitta, vaarallinen otsonikerrokselle -varoitusmerkki

Välittömästi myrkyllinen kemikaali -varoitusmerkki

Syövyttävä kemikaali -varoitusmerkki

Paineen alainen kaasu -varoitusmerkki

Hapettava kemikaali -varoitusmerkki

Syttyvä kemikaali -varoitusmerkki

Räjähtävä kemikaali -varoitusmerkki

Julkaisija:
Työturvallisuuskeskus
Julkaisuvuosi:
2019
Toimialat:
Kaikille aloille yhteiset aiheet
Aiheet:
altisteet työturvallisuus
Julkaisumuodot:
Video
Kielet:
suomi