Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Työpaikan kehittämistarpeiden arviointityökalu

Kehittämispolku-testi pohjautuu ajatukseen työelämän laadun ja tuottavuuden yhtäaikaisesta parantamisesta.

Testin väittämät liittyvät työpaikan kehittämisen neljään eri painopisteeseen:

Testi on maksuton ja luottamuksellinen. Testi soveltuu vähintään viiden hengen työpaikoille. Alle viiden hengen työyhteisöt voivat tehdä testin paperilomakkeilla.

Testin voi tehdä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Lomakkeet on tarkoitettu alle viiden hengen työyhteisöille Kehittämispolku-testin toteuttamiseen. Lomakkeistoa voi käyttää myös isommalla työpaikalla yksittäinen tiimi tai osasto. 

Lomakkeisto sisältää kolme erilaista lomaketta. Niitä voidaan käyttää kahdella tapaa: 

  • Lomake 1 jaetaan kaikille vastaamista varten ja nimettömät vastaukset kootaan lomakkeelle 2. Sen jälkeen voidaan lomakkeeseen 3 merkitä yhdessä keskustellen valitut kehittämistarpeet. 
  • Lomake 1 kysymyksiä käydään läpi yhdessä keskustellen. Sen jälkeen voidaan yhdessä keskustellen valitut kehittämistarpeet merkitä lomakkeeseen 3.

Lomake 1, kysymyslomake 

Lomake sisältää 20 kysymystä. Vastausvaihtoehtojen lisäksi vastaaja voi merkitä mielestään neljä tärkeintä kehittämiskohdetta. Lomake voidaan jakaa kaikille vastaamista varten tai sitä voidaan käyttää yhteisen keskustelun pohjana.

Lomake 2, vastausten koonti

Lomakkeeseen voidaan koota ja merkitä lomakkeella 1 annetut vastaukset. Kun vastauksien lukumäärät on syötetty sarakkeisiin, voidaan nähdä arvio oman työpaikan kehittämistasosta. 

Lomake 3, oma kehittämispolku

Lomakkeeseen merkitään yhdessä valitut kehittämiskohteet ja niille asetetut tavoitteet. Kehittämiskohteita valitaan vähintään kaksi. Lisäksi määritellään vastuuhenkilöt, kehittämisen alustava aikataulu ja miten etenemistä seurataan tai mitataan. 

Testin käyttöönotto ja käyttö

Pääkäyttäjä on yleensä esihenkilö tai henkilö, jonka työtehtäviin sisältyvät henkilöstön kehittämistehtävät.

Pääkäyttäjä tilaa linkin testiin ja käynnistää testin lähettämällä linkin sähköpostitse vastattavaksi joko koko työpaikan henkilöstölle tai rajatulle ryhmälle. Osallistujat vastaavat 20 väittämään ja pääkäyttäjän mahdollisesti lisäämään kahteen avoimeen kysymykseen. Lopuksi vastaaja valitsee neljä tärkeintä kehittämiskohdetta.

Tulosten käsittely

Pääkäyttäjä saa koonnin kaikista vastauksista, mutta ei näe yksittäisen henkilön vastauksia.
Testistä voi tulostaa:

Työpaikalla yhdessä valitut kehittämiskohteet voivat olla sen vahvuusalueita, joita halutaan vahvistaa edelleen, tai alueita, joihin ei aiemmin ole kiinnitetty juuri huomiota tai joiden koetaan toimivan kehnosti.

Kehittämistyöstä yhdessä sopiminen

Testin tuloksia käsitellään yhdessä johdon ja henkilöstön kesken hyödyntäen valmista esittelymateriaalia.

Keskustelun päätteeksi määritellään yhdessä tärkeimmät kehittämiskohteet. Lisäksi sovitaan vastuuhenkilöt, kehittämisen aikataulu ja miten etenemistä seurataan.

Kehittämispolulla etenemistä voi seurata toistamalla testi ja vertaamalla tuloksia aikaisempiin. Kehittämispolku-testi auttaa osallistamaan koko henkilöstön keskustelemaan ja sopimaan yhdessä työpaikan kehittämistoimista.

Ota yhteyttä!

Julkaisija:
Kehittämispolku-testi on laadittu osana työ- ja elinkeinoministeriön koordinoimaa Työelämä 2020 -hanketta, joka toimi vuosina 2013-2019.
Toimialat:
Kaikille aloille yhteiset aiheet
Aiheet:
esihenkilö johtaminen kehittäminen työelämä työntekijä
Julkaisumuodot:
Digisovellus
Kielet:
suomi