Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus
Pienet työpaikat

Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajaa huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Huolehtiminen on työn vaarojen tunnistamista ja toimintakäytäntöjä, joilla poistetaan ja vähennetään tunnistettuja vaaroja.  

Palvelutarjontamme koostuu kolmesta osasta, joita voit vapaasti hyödyntää oman työpaikkasi työturvallisuuden kehittämisessä.

Mikrotyöpaikan työsuojelun toimintaohjelma -työkirja

Mikrotyöpaikan työsuojelun toimintaohjelma -työkirja tiivistää ja lisää tietoutta keskeisistä työturvallisuus- ja työsuojelulainsäädännön kohdista, kiteyttää työpaikan keskeiset työturvallisuusasiat samaan dokumenttiin ja opastaa tekemään työsuojelun toimintaohjelman vaihe kerrallaan:

  1. Käyt läpi, mitä työsuojelun yhteistoiminta tarkoittaa työpaikallanne.
  2. Selvität työpaikan vaarat ja kuormitustekijät.
  3. Varmistat perehdyttämisen ja työnopastuksen toimivuuden.
  4. Otat työterveyshuollon mukaan yhteistoimintaa.
  5. Tarkistat toimintaohjeiden ajantasaisuuden.
  6. Teet vuosittaisen työsuojelun toimintasuunnitelman.

Työkirja on otettavissa käyttöön milloin vain. Se on suunnattu eri alojen pienille työpaikoille.

Työn vaarojen selvittäminen ja arviointi

Työn vaarojen ja haittojen tunnistamisella sekä arvioinnilla saadaan kokonaiskuva työpaikan työturvallisuuden ja työterveyden tilasta ja kehittämistarpeista.

Infowebinaari

Mikrotyöpaikan työturvallisuus -infowebinaarin avulla voit vauhdittaa esimerkiksi työsuojelun toimintaohjelman ja vaarojen selvittämistä ja arviointia työpaikalla. Infon aikana kuulet myös muusta Työturvallisuuskeskuksen palvelutarjonnasta ja alakohtaisista sisällöistä.

Kokemuksia Mikrotyöpaikan työsuojelun toimintaohjelmasta

”Vastuullisena työnantajana haluamme tehdä asiat oikein! Mikrotyöpaikan työsuojeluohjelma -klinikka vahvisti entisestään meidän ajatustamme keskittyä oman työyhteisömme kannalta oleelliseen,” toteaa Heli Mether Luonnonperintösäätiöstä.

Työsuojelutoiminnan haasteena ovat sekä lahjoitusvaroin toimivan säätiön rajalliset resurssit että varsin erityislaatuinen toiminta, jossa työtehtävät ovat erittäin vaihtelevia, joten myös työsuojelun tarpeet ja tavoitteet vaihtelevat.

”Klinikalta saimme hyviä neuvoja etenemiseen, ja meille on jo perustettu työsuojeluorganisaatio, johon on valittu työsuojeluvaltuutettu ja varavaltuutetut. Heidän yhteystietonsa on ilmoitettu Työsuojelurekisteriin ja nyt säätiössä mietitään yhdessä, miten myös eräluonnossa työskentelevien työntekijöiden turvallisuutta parannetaan”. Työsuojelun saralla edetään pienin askelin, resurssien puitteissa ja omista lähtökohdista kohti entistä turvallisempaa työyhteisöä.

Ota yhteyttä!

Julkaisija:
Työturvallisuuskeskus
Toimialat:
Kaikille aloille yhteiset aiheet
Aiheet:
johtaminen kehittäminen riskien arviointi työsuojelun yhteistoiminta työterveyshuolto työturvallisuus vaarojen tunnistaminen
Julkaisumuodot:
Toimintamalli
Kielet:
suomi