Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Terveydenhuoltoalalla työympäristön suunnittelussa otetaan huomioon työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen liittyvät näkökohdat niin fyysiset kuin henkiset edellytykset.

Työpaikan turvallisuuskulttuurilla on merkitystä turvallisiin toimintatapoihin. Hyvä turvallisuuskulttuuri vaatii ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä ja se johtaa työtapaturmien ennaltaehkäisyyn. Turvallisuuskulttuuri pitää sisällään turvallisuusjohtamisen, osaamisen, työilmapiirin sekä työntelkijöiden arvot ja asenteet. Turvallisuusjohtamisella pystytään vaikuttamaan työntekijöiden asenteeseen.

Bradleyn käyrä havainnollistaa työtapaturmien ja turvallisuuskulttuurin välistä yhteyttä.  Mitä paremmin työntekijät tunnistavat omien asenteiden vaikutuksen työtapaturmiin sitä paremmaksi kehittyy työyhteisön turvallisuus.

Bradleyn käyrä havainnollistaa työtapaturmien ja turvallisuuskulttuurin välistä yhteyttä.