Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Työyhteisösovittelun tarkoituksena on etsiä riitaan, ristiriitaan tai konfliktiin ratkaisua, joka on tyydyttävä kaikille osapuolille. Tavoitteena ei ole etsiä syyllisiä tai rangaista vaan löytää keskustelemalla tie eteenpäin. Sovittelun tärkeä onnistumisen mittari on, että osapuolet sitoutuvat oppimisen kautta muuttamaan toimintaansa ja käytöstään.

Työyhteisösovittelussa osapuolet kohtaavat toisensa puolueettoman sovittelijan ohjaamana. Sovittelija ohjaa prosessia, jonka lopputuloksena asianosaiset määrittelevät ratkaisun itse. Sovittelu on oppimisprosessi, jossa on tärkeää kunnioittava vuoropuhelu ja toisen ihmisen näkökulman ymmärtäminen. Sovittelija varmistaa, että kaikki saavat turvallisen ja tasapuolisen kohtelun sekä tulevat kuulluksi.

Kymmenen kysymystä ja vastausta työyhteisösovittelusta -tietolehtinen vastaa kysymyksiin:

1. Miksi työyhteisösovittelua kannattaa käyttää?

2. Kuka voi tehdä aloitteen työyhteisösovittelun käyttämisestä?

3. Onko työyhteisösovitteluun osallistuttava?

4. Onko sopiminen pakollista?

5. Saako sovitteluprosessin keskeyttää?

6. Kuka voi toimia sovittelijana?

7. Kuinka sovittelijan puolueettomuus toteutuu?

8. Meillä ei ole omia sovittelijoita. Mistä löytäisimme sovittelijan?

9. Mitä työyhteisösovittelun aikana yleensä tapahtuu? Miten prosessi etenee?

10. Miten toimimme, jos haluamme ottaa työyhteisösovittelun käyttöön työpaikalla?