Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Uudistettu julkaisu: Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki

Työturvallisuuskeskuksen palveluryhmän tuottama julkaisu Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki on uudistettu. Se on saatavilla nyt myös ruotsin- ja englanninkielisenä. Oppaan tarkoituksena on auttaa työpaikkoja työkyvyn varhaisen tuen toimintamallin luomisessa ja käyttöönotossa. Tavoitteena on, että työkyvyn mahdollinen heikentyminen havaitaan ja tukitoimenpiteet suunnitellaan mahdollisimman varhain.
(siirryt toiseen palveluun)

Työpaikalla toteutettavalla työkyvyn hal­linnalla, seurannalla ja varhaisella tuella tarkoitetaan työpaikan ja työterveyshuollon yhdessä kirjallisesti sopimia työpaikan tar­peisiin perustuvia käytäntöjä, joiden avulla huolehditaan työntekijöiden työkyvyn edis­tämisestä ja työkyvyttömyyden ehkäisemi­sestä läpi työuran. Työkykyä voidaan tukea usealla tasolla. Työpaikoilla työkyvyn tuki liittyy päivittäiseen johtamiseen, toiminnan suunnitteluun ja ennakointiin perustuen yh­dessä sovittuihin käytäntöihin.

Tutustu julkaisuun

Lisätietoja