Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Kevennä kuormitusta – arjen keinoja työkuormituksen keventämiseksi

Blogi
Työturvallisuuskeskus järjesti jälleen marraskuussa kampanjan, jossa kerrottiin vinkkejä, joilla työyhteisö yhdessä tai yksittäinen työntekijä voi vaikuttaa psykososiaaliseen kuormitukseen työssä – kuormituksen lähteitä keventävästi tai voimavaroja vahvistavasti.

Kampanjan aikana tuotiin esille tapoja, jotka on helppo toteuttaa työyhteisössä omin voimin ja toimin. Kampanjan vinkit on koottu minijulisteeseen(siirryt toiseen palveluun), jonka voi tulostaa esimerkiksi työpaikan taukotilaan tai laittaa intranetiin. Vinkit löytyvät myös videokoosteena(siirryt toiseen palveluun) Työturvallisuuskeskuksen YouTube-kanavalta.

Mitä kampanjan postikortit pitävät sisällään?

Kaikki tarvitsevat palautumista – sinä ja minäkin. Tutustu Työturvallisuuskeskuksen videoon(siirryt toiseen palveluun) ja poimi siitä parhaiten sopivat palautumista tukevat tavat käyttöösi. Ideoikaa myös yhdessä omaan työyhteisöön sopivia palautumiskäytäntöjä. Tukena voitte käyttää Työturvallisuuskeskuksen Turvatuokio(siirryt toiseen palveluun)-aineistoa.

Vältä monitohelointia eli turhaa päällekkäistä tekemistä. Sopikaa yhdessä häiriötöntä työskentelyä tukevista käytännöistä.

Rakentaja vai nakertaja? Meistä jokainen vaikuttaa työyhteisön ilmapiiriin. Osallistu työtä koskeviin keskusteluihin rakentavasti ja aktiivisesti. Muista arjen kohtaamisten ja kuuntelemisen merkitys ja tärkeys.

Kaikkien työllä on merkitystä. Keskustelkaa säännöllisesti siitä, miten jokaisen työllä on merkitystä työyhteisönne kokonaisuudessa. Tunnista, mikä on sinulle merkityksellistä työssäsi. Mikä sinua kiinnostaa työssäsi? Mistä olet innostunut? Mitä koet tärkeäksi? Mitä uutta haluaisit oppia työssäsi?

Selkeyttä työhön. Tarkistakaa säännöllisesti, että työhön liittyvät vastuut, tehtävänkuvat ja oikeudet ovat selkeitä ja tarkoituksenmukaisia.

Mitä pitää tehdä? Listaa työtehtävät, jotka sinun pitää tehdä. Kenen vaatimuksesta tai odotuksesta ne tulee tehdä? Mieti, mitä voisit ehdottaa tehtäväksi toisin tai myöhemmin. Voit myös miettiä, mistä toivoisit voivasi luopua.

Vahvuudet käyttöön. Ottakaa työnjaossa huomioon jokaisen vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet. Mieti, miten voisit käyttää omia vahvuuksiasi enemmän työssäsi.

Suhteuta asioita ja tapahtumia. Ovatko ne oikeassa mittasuhteessa, jos katsot niitä vähän kauempaa?

Puhu – silloinkin, kun se on vaikeaa. Ota asia esille niiden kanssa, joita se koskee ja jotka voivat siihen vaikuttaa. Tutustu Työturvallisuuskeskuksen videoon(siirryt toiseen palveluun). Löydät siitä vinkkejä siihen, miten voisit ottaa hankalaltakin tuntuvan asian esille.

Oppimisen iloa! Varatkaa yhteistä aikaa oppimiselle, kokeiluille, osaamisen jakamiselle ja opitun kertaamiselle. Mitä voisit tällä viikolla opettaa tai neuvoa työkaverille? Missä kaipaisit itse apua?

Hyvä näin! Keskustelkaa säännöllisesti yhdessä työn määrällisistä ja laadullisista tavoitteista. Mikä on riittävästi ja riittävän hyvin tehty?

Toimitaan ammatillisesti. Määritelkää yhdessä, mitä ammatillinen vuorovaikutus tarkoittaa teillä. Voitte käyttää tukena Työturvallisuuskeskuksen julkaisua.(siirryt toiseen palveluun)

Hyvin tehty! Anna kunnia onnistumisesta sille, jolle se kuuluu. Kun itse saat myönteistä palautetta, älä vähättele asiaa.

Kaikki paikalleen. Huolehdi työympäristön siisteydestä ja järjestyksestä omalta osaltasi.

Anna tilaa toisille. Kaikkea ei tarvitse sanoa kerralla.

Miten toimisin? Kerro esihenkilöllesi, kun kohtaat työssäsi tilanteen, jossa et ole varma siitä, mikä olisi oikea tai tarkoituksenmukainen tapa toimia. Keskustelkaa näistä tilanteista myös työyhteisössä yhdessä.

Yhdessä sovittu! Noudata yhdessä sovittuja, työssä jaksamista tukevia käytäntöjä ja pelisääntöjä. Kerratkaa säännöllisesti yhteisiä toimintatapoja.

Tämän toivoisimme muuttuvan. Tunnistakaa työssä olevia asioita, joiden osalta koette tarvetta muutokseen. Kenelle voitte kertoa muutostoiveestanne, jotta se voisi toteutua? Hyödyntäkää myös aikaisempien vuosien #KevennäKuormitusta(siirryt toiseen palveluun)-vinkkejä. Jatkokehittäkää toistenne ideoita.

Tavataan marraskuussa 2023!

Kevennä kuormitusta -kampanja jatkuu ensi vuonna. Jos mieleesi tulee jo nyt vinkki, jonka toivoisit sisältyvän ensi vuoden aineistoon, voit ottaa yhteyttä erityisasiantuntija Seija Moilaseen.

Kevennetään työkuormitusta yhdessä!

Kirjoittaja