Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Kuormitusvaaka auttaa, kun työ kuormittaa

Artikkeli
Kuormitusvaa’an jatkokehitystyössä on keskitytty käytännönläheisten vinkkien tuottamiseen psykososiaalista kuormitusta kokeville. Avainasemassa on kuitenkin ennakointi.

Kuormitusvaaka on ketterä, digitaalinen ja maksuton väline, joka auttaa ymmärtämään psykososiaalista kuormitusta, sen syntymekanismeja ja siihen vaikuttavia tekijöitä työpaikoilla.

– Työelämässä puhutaan paljon psykososiaalisesta kuormituksesta, mutta se on edelleen vähän vaikeasti hahmotettava sanapari. Kuormitusvaaka-sovelluksen kautta olemme pyrkineet konkretisoimaan sitä, mitä kuormitustekijät voivat olla ja mikä haitallista kuormitusta voi työssä aiheuttaa, taustoittaa Työturvallisuuskeskuksen erityisasiantuntija Seija Moilanen.

Konkreettisia steppejä muutoksen toteuttamiseen

Kuormitusvaaka sisältää kolmetoista väittämää, joilla mitataan sekä työhön liittyvää kuormitusta että voimavaroja. Väittämien aiheet koskevat muun muassa tehtävänkuvan selkeyttä, työajan ennakointia, työympäristön turvallisuutta ja häiriöttömyyttä sekä työn vaatimusten ja osaamisen tasapainoa. Sovellus on ollut käytössä reilun kahden vuoden ajan, ja nyt sitä on kehitetty eteenpäin käyttäjiltä saadun palautteen perusteella.

– Jatkokehitystyössä on keskitytty tuottamaan käytännönläheisiä ohjeita(siirryt toiseen palveluun) sekä esihenkilölle että työntekijälle. Jos työntekijä esimerkiksi huomaa toivovansa muutosta työrytmiin tai työn sisältöön, niin Kuormitusvaa’asta hän voi saada vinkkejä muutoksen liikkeelle laittamiseen. Tai esihenkilö voi saada sovelluksen ohjeista apua huomatessaan, että jokin työssä tai työpaikalla ei suju tai toimi toivotulla tavalla, jatkaa Moilanen.

Jatkokehitystyöhön ohjausryhmän jäsenenä osallistunut Minna Salli Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:sta kokee, että kentällä kaivataan nimenomaan konkreettisia ohjeita.

– Kuormitustilanteet ovat aina tapauskohtaisia, joten valmiita ratkaisuja ei voi tarjota. Kuormitusvaa’an vinkit antavat kuitenkin suuntaa etenemiselle ja ohjaavat pohtimaan juurisyitä haitallisen kuormituksen takana. Pidän tärkeänä myös sitä, miten Kuormitusvaaka auttaa kuormitustekijöiden ohella tunnistamaan työhön liittyviä voimavaroja, pohtii Salli.

Haitallista kuormitusta voi ja pitää ennaltaehkäistä

Kuormitusvaaka tarjoaa vinkkejä työkuormituksen vähentämiseen, mutta toinen tärkeä painopiste on ennaltaehkäisyssä; mitä työn arjessa voidaan käytännössä tehdä, ettei kenenkään tarvitsisi kokea haitallista kuormitusta.

– Halusimme kehittää tästä työkalun, jota pystyy käyttämään yksin, mutta myös yhdessä esihenkilön kanssa oman kuormitustilanteen kartoittamiseen. Ennaltaehkäisevässä mielessä Kuormitusvaaka kannattaisi mielestäni ottaa mukaan jo perehdytysvaiheessa. HR:n edustaja tai esihenkilö voisi näyttää uudelle työntekijälle, miten työkalu toimii ja innostaa kokeilemaan sitä, toteaa toinen ohjausryhmän jäsen, Sirkku Pohja Tekniikan akateemiset TEKistä.

Pohjan mielestä haitallisen kuormituksen ennaltaehkäisyyn kannattaisi kiinnittää huomiota jo työuran alussa.

– Esimerkiksi Kuormitusvaa’an käyttöön on helpompi sitoutua silloin, kun haitallista kuormitusta ei vielä ole.

Hän kannustaa työpaikkoja panostamaan työkalun käyttöönottoon.

– Kun Kuormitusvaaka otetaan yrityksessä käyttöön, se kannattaa käydä kaikkien henkilöiden kanssa läpi joko ryhmittäin tai henkilökohtaisesti seuraavassa kehityskeskustelussa käyttöönoton jälkeen ja myös palata siihen säännöllisesti. Näin käytettynä työkalu voi ohjata työntekijää ylläpitämään sellaista työskentelytyyliä, ettei haitallista kuormittumista pääse syntymään.

Ennaltaehkäisy olisi järkevää myös kustannussyistä.

– Yksi psykososiaaliseen kuormitukseen liittyvä haaste on se, että siihen kiinnitetään huomiota vasta, kun se on kehittynyt jo liian pitkälle. Silloin myös toipuminen voi viedä pitkään ja poissaolot aiheuttaa suuriakin kustannuksia.

Avointa keskustelua kokemuksista

Pohja toivoo suomalaiseen työkulttuuriin muutosta.

– Meidän kaikkien olisi hyvä omaksua sellainen asenne, että kuormitusasioista on ihan ok puhua työpaikalla. Ja nimenomaan jo ennen kuin ollaan haitallisesti kuormittuneita. Silloin, kun tilanne on hyvä. Työn arkeen pitäisi luoda sellaisia käytäntöjä, jotka tukevat kokemusten jakamista. Siksi suosittelen Kuormitusvaakaa oikein lämpimästi. Siitä on hyötyä sekä työnantajalle että työntekijälle.

Ennaltaehkäisevän näkökulman puolesta puhuu myös Salli.

– Ennaltaehkäisevällä toiminnalla kiinnitetään huomiota perusasioihin ja niiden kuntoon saattamiseen. Kuormitusvaa’an avulla työyhteisön jäseniä voi ohjata myös yhdessä pohtimaan työhön liittyviä voimavaroja, työn sujuvuutta, prosesseja ja työn tekemisen tapaa. Kun perusasiat saatetaan kuntoon, voidaan minimoida myös haitallista kuormitusta, linjaa Salli.

Kuormitusvaa’an jatkokehitystyöhön osallistuivat Seija Moilasen luotsaamassa ohjausryhmässä Sirkku Pohjan ja Minna Sallin ohella myös Merja Vihersalo Palvelualojen työntekijöiden ammattiliitto PAM:sta, Jenni Pitkänen Teknologiateollisuus ry:stä ja Jarna Savolainen Työturvallisuuskeskuksesta.

Kuormitusvaakavinkit ja Kuormitusvaaka-sovellus on julkaistu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Teksti: Kreetta Haaslahti