Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Työterveysneuvotteluja kannattaa toteuttaa matalalla kynnyksellä – uudistetusta oppaasta vinkkejä työkyvyn tukemiseen

Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki ovat keskeinen osa johtamista ja työterveysyhteistyötä. Työturvallisuuskeskus on julkaissut uudistetun Työterveysneuvottelu osana työkyvyn tukea -oppaan. Opas antaa vinkkejä työkyvyn tukemiseen, työterveysneuvotteluun valmistautumiseen sekä avaa työterveysneuvottelun kulkua.
Kuva: Mikael Ahlfors

Työkyvyn muuttuminen ja työssä selviytymisen vaikeudet näkyvät usein työssä jo ennen sairauspoissaoloja. On tärkeää, että esihenkilö tunnistaa ajoissa näitä muutoksia ja keskustelee niistä työntekijän kanssa avoimesti ratkaisua etsien. 
Työkyky määrittyy aina sekä työn, työolosuhteiden ja työn sujumisen, mutta myös työntekijän terveyden, osaamisen ja työmotivaation kautta. Kun työpaikalla kehitetään yhdessä työolosuhteita ja työtä sekä otetaan huomioon työntekijöiden yksilölliset ominaisuudet ja henkilökohtaiset edellytykset, työkykyongelmiakin osataan hallita paremmin. 

Kuulluksi tuleminen tärkeää, kun työkyky heikkenee

Oppaassa tuodaan esille, mitä työterveysneuvottelu tarkoittaa, miksi ja miten niitä käydään sekä miten työntekijä, esihenkilö, työterveyshuollon edustaja ja muut osallistujat voivat valmistautua neuvotteluun.

”Työntekijän osallistumismahdollisuudet ja kuulluksi tuleminen lisäävät sekä työntekijän kykyä että intoa tehdä ja kehittää omaa työtään, myös silloin, kun työkyky heikkenee”, sanoo uudistetun oppaan laatinut Työturvallisuuskeskuksen erityisasiantuntija Pirkko Mäkinen.

Jo ennen työterveysneuvottelua esihenkilön tulee keskustella työntekijän työssä selviytymisen haasteista ja niiden ratkaisuista työpaikan työkyvyn varhaisen tuen mallin mukaisesti. Tällöin arvioidaan myös työturvallisuuslain mukaisten yksilöllisten työsuojelutoimenpiteiden tarvetta.

Työterveysneuvottelut työntekijän, esihenkilön ja työterveyshuollon kesken ovat tärkeä osa työterveysyhteistyötä. Ne auttavat löytämään työn ja työolosuhteiden muutosmahdollisuuksia, jotka tukevat työkykyä ja helpottavat oleellisesti henkilön työhön paluuta mahdollisen sairauspoissaolon jälkeen.

”Neuvotteluja kannattaa järjestää matalalla kynnyksellä, jotta työkyvyn haasteet pystyttäisiin ratkaisemaan ajoissa kaikkien osallisten kannalta hyvässä yhteisymmärryksessä eivätkä ne johtaisi pitkittyneisiin poissaoloihin”, sanoo Mäkinen.

Lataa maksuton opas osoitteessa ttk.fi/tyoterveysneuvottelu-osana-tyokyvyn-tukea.

Lisätietoja