Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Uusi opas: Toisen kotona tehtävän työn turvallisuus ja työhyvinvointi

Työturvallisuuskeskus on julkaissut uuden oppaan toisen kotona tehtävän työn turvallisuuden tueksi. Toisen kotona tehtävä työ poikkeaa työympäristönä perinteisestä työnantajan tiloissa tehtävästä työstä, mutta työn tekemistä koskevat samat määräykset kuin työnantajan tiloissa tehtävässä työssä. Työskentelyn tulee olla aina turvallista myös asiakkaan kotona.
Kuva: Mikael Ahlfors

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan(siirryt toiseen palveluun) vuonna 2022 kotihoidon asiakkaita oli noin 194 000. Kotihoidon asiakkaista 59 prosenttia (114 091) sai kotihoidon palveluja säännöllisesti ja 46 prosenttia (89 552) oli paljon palveluja käyttäviä eli niin sanotun intensiivisen kotihoidon asiakkaita.

Kun työtä tehdään asiakkaan kodissa, esihenkilö ei välttämättä tunne työolosuhteiden erityispiirteitä. Tällöin korostuvat viestintä ja esihenkilön kanssa tapahtuva vuorovaikutus.

Työnantajan velvollisuus on selvittää työstä aiheutuvat vaarat, myös asiakkaan kotona, vaikka mahdollisuudet sen toteuttamiseen ovatkin rajalliset. Vaarojen arviointi voidaan tehdä esimerkiksi keskustelemalla työntekijöiden kanssa työskentelyolosuhteista ja siellä havaituista vaaran paikoista.

Työntekijän oma rooli korostuu toisen kotona tehtävässä työssä, jotta esihenkilö saa ajoissa tiedon muutoksista, joilla voi olla vaikutusta työntekijän turvallisuuteen ja terveyteen.

Toisen kotona tehtävässä työssä saattaa ilmetä erilaisia ongelmatilanteita, esimerkiksi väkivallan uhkaa, häirintää sekä työympäristöön liittyviä tekijöitä.

– Jos työntekijä huomaa esimerkiksi väkivallan uhkaa tai vaikka tupakansavua, työntekijällä on tärkeä rooli tuoda esille epäkohdat omalle esihenkilölleen. Sen jälkeen voidaan hakea ratkaisuja työntekijän työturvallisuuden takaamiseksi, sanoo johtava asiantuntija Kaija Ojanperä Työturvallisuuskeskuksesta.

Uuden oppaan tavoitteena on auttaa työntekijöitä, esihenkilöitä, työsuojeluhenkilöstöä ja työnantajaa turvallisen ja terveellisen työn toteuttamisessa. Työturvallisuus ja työhyvinvointi toteutuvat parhaiten, kun työnantaja ja työntekijät tuntevat omat velvoitteensa, ja sitoutuvat edistämään asioita yhteistoimin.

Opas on Työturvallisuuskeskuksen kuntien ja hyvinvointialueiden toimialaryhmän ja palveluryhmän tekemä. Opas on saatavilla maksuttomana pdf-julkaisuna Työturvallisuuskeskuksen sivuilla.

Oppaan tekijät:

Tuula Haavasoja, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Heli Kannisto, Tehy ry

Ville Laakso, Hyvinvointiala Hali ry

Kaija Ojanperä, Työturvallisuuskeskus

Marko Pasma, Diakoniatyöntekijöiden Liitto

Marjaana Walldén, Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Lisätietoja