Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Mistä on työhyvinvointi tehty?

Blogi
Kysyin eilen (16.5.) Työterveyshoitajapäivien osallistujilta, mitä työhyvinvointi heille tarkoittaa. Sain laajan kirjon vastauksia, jotka valottavat, miten monipuolinen ja moniulotteinen asia työhyvinvointi on.

Ilo ja positiivisuus

Iloisuus ja positiivisuus ovat keskeisiä työhyvinvoinnin elementtejä. Kun töihin on kiva mennä, työssä viihtyy paremmin ja päivät sujuvat mukavammin. Hyvä työilmapiiri ja positiivinen tekemisen meininki saavat aikaan työn imun, joka innostaa ja motivoi.

Yhteistyö ja työyhteisön tuki

Yhteistyö ja vahva työyhteisön tuki nousivat esiin monissa vastauksissa. Työyhteisö, jossa kollegat tukevat toisiaan ja jossa on hyvä henki, on avain työhyvinvointiin. Yhdessä tekeminen, toimivat sosiaaliset suhteet ja me-henki tuovat monelle vastaajista työhyvinvointia. Eräässä vastauksessa nostettiin esille myös ”ovenvälikeskustelujen” merkitys.

Selkeät prosessit ja työnjako

Työhyvinvointiin vaikuttavat myös selkeät prosessit. Kun työn tekemiseen on riittävästi aikaa ja käytettävissä on toimivat ja turvalliset tilat ja välineet, työnteko sujuu. Selkeä työnjako helpottaa työn hallintaa.

Inhimillinen ja hyvä johtaminen

Hyvä esihenkilö ja aktiivinen, inhimillinen johtaminen ovat merkittäviä tekijöitä työhyvinvoinnin kannalta. Esihenkilön tuki, kannustavuus ja kyky tarjota apua tarpeen tullen ovat olennaisia. Hyvä johtaminen varmistaa, että työntekijät kokevat arvostusta sekä voivat kehittyä ja oppia uutta.

Psykologinen turvallisuus

Monille vastaajille työhyvinvointi tarkoittaa psykologista turvallisuutta: että työssä voi olla oma itsensä, ilmaista mielipiteensä avoimesti ja tuntea olonsa turvalliseksi. Tasa-arvo ja yhdenvertaiset mahdollisuudet korostuvat, ja jokaisella tulisi olla mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa.

Tasapaino työn ja vapaa-ajan välillä

Mahdollisuus irrottautua työasioista ja nauttia vapaa-ajasta perheen ja ystävien kanssa on olennaista. Tasapaino työn ja muiden elämänalueiden välillä auttaa jaksamaan ja ylläpitämään työkykyä.

Mielekkyys ja merkityksellisyys

Työhyvinvointi tarkoittaa monille myös työn mielekkyyttä ja merkityksellisyyttä. Työn tulisi olla antoisaa, monipuolista ja omien arvojen mukaista. Mahdollisuus luovuuteen ja innovointiin sekä tunne siitä, että oma työ on tärkeää ja arvostettua, lisäävät työhyvinvointia.

Kiitos kymmenistä vastauksista! Niitä oli ilo lukea.

PS. Kaikkia edellä kerrottuja näkökulmia on mahdollista käsitellä Työhyvinvointikortti®-koulutuksissa(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).

Kirjoittaja