Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Lähtökohta

Työelämän mielenterveysohjelma julkaisi Mielenterveyden manifestin työelämään keväällä 2021. Sen mukaan työn kuuluu tukea mielenterveyttä ja mielenterveyden perusta työssä on hyvissä työolosuhteissa. Espoo-tarina on Espoon strategia sisältäen vision, arvot ja toimintaperiaatteet sekä valtuustokauden tavoitteet. Valtuustokaudella 2016–2020 Espoo-tarinan tavoitteiden mukaisesti kaupunginjohtaja käynnisti laajan johtamisen kehittämisen hankkeen, johon kuului, että jokainen esihenkilö ja johtaja kehittää omaa johtamistaan ja asettaa sen kehittymiselle tavoitteet. Hankkeen aikana esihenkilöt loivat espoolaiselle johtamiselle hyviä käytäntöjä, yhteisiä pelisääntöjä ja johtamisen kulmakivet.

Toimenpiteet

Kehittäminen jatkuu edelleen keskittyen hyvään espoolaiseen arkijohtamiseen suorituksen, osaamisen ja työkyvyn osa-alueilla sekä näiden seurantaan osana koko henkilöstön työarkea.

Johdon tilauksesta Espoo HR on rakentanut johtamisen ja esihenkilötyön toimintamallin ja palvelun Suuntaamon, joka sisältää henkilöstöjohtamisessa tarvittavat ohjeet ja lomakkeet. Toimintamalli tukee tavoitteellista ja valmentavaa johtamista. Se myös vahvistaa esihenkilöiden ja henkilöstön osaamista, tavoitteellisuutta ja hyvinvointia ja suuntaa heidän työtään Espoo-tarinaa edistäviin asioihin.

HR tukee johtoa ja esihenkilöitä toimintamallin käyttöönotossa. Suorituksen, osaamisen ja työkyvyn hallinta on tärkeä osa espoolaista johtamista ja päivittäistä esihenkilötyötä kaikilla johtamisen tasoilla.

Miten tästä eteenpäin?

Kehittäminen jatkuu edelleen keskittyen hyvään espoolaiseen arkijohtamiseen suorituksen, osaamisen ja työkyvyn osa-alueilla sekä näiden seurantaan osana koko henkilöstön työarkea.

Kaupunkitasoinen hyöty syntyy, kun Suuntaamon mukaista toimintaa sovelletaan systemaattisesti kaikissa yksiköissä.

Esihenkilöiden lisäksi työntekijöillä itsellään on vahvasti itseohjautuva rooli suorituksen, osaamisen ja työkyvyn hallinnassa arjessa. Henkilöstön ja työyhteisöjen työhyvinvointia vahvistamalla pidetään yllä hyvää mielenterveyttä Espoossa.

Yhteyshenkilö

Tuija Merkel, erityissuunnittelija, Espoon kaupunki