Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Kampanjan vinkit kootaan vuosittain minijulisteeseen, jonka voi tulostaa esimerkiksi työpaikan taukotilaan tai laittaa intranetiin.

2023

Mitä työhyvinvointi tarkoittaa sinulle? Mitkä ovat viisi keskeistä asiaa, jotka tukevat hyvinvointiasi työssä? Miten voisit vahvistaa niitä?

Missä asioissa olet hyvä työssäsi? Pysähdy työpäivän tai -vuoron jälkeen tunnistamaan kolme asiaa, joissa onnistuit työssäsi. Keskustelkaa onnistumisista myös yhdessä.

Katso työtäsi ulkopuolisen silmin. Miltä työsi näyttää? Miltä toivoisit sen näyttävän?

Mitä voisit tehdä, että työsi muuttuisi toivomaasi suuntaan?

Aivot ovat tärkein työvälineesi. Anna aivoille aikaa palautua.

Seuraava asento on paras työasento. Nouse seisomaan, istahda, kävele, venyttele, pyöritä hartioita, vaihda painoa jalalta toiselle.

Epäonnistumisia tutkimme yleensä huolella. Entä jos toimisimme samoin onnistumisten yhteydessä?

Työyhteisö on kuin nyyttikestit. Mitä sinä tuot tullessasi?

”Tärkeintä työssämme on, että…”. Täydentäkää virke ja keskustelkaa yhdessä esille tulleista asioista. Miten voitaisiin varmistaa, että ne toteutuvat mahdollisimman hyvin?

Ole valmis kokeilemaan uutta. Muistathan, että onnistuminen tulee ennen yrittämistä vain aakkosissa.

Tee jotain, jolla helpotat työkaverin työn tekemistä. Pienetkin asiat lasketaan.

Multitasking, moniajo, monitohelointi. Tunnistatko näistä itsesi? Jos kyllä, olisiko aika muuttaa jotain? Keskity siihen, mitä teet.

Mitä eri tahot odottavat sinulta ja työltäsi? Odottavatko oikeasti?

Keskustelkaa yhdessä työhön liittyvistä odotuksista ja niiden kohtuullisuudesta.

Eihän työasiat häiritse toistuvasti untasi? Riittävä unen määrä ja laatu ovat palautumisen kivijalka.

Mikä muuttuu, mikä pysyy? Muutoksen keskellä tarvitaan rutiineja ja jatkuvuutta.

Tutustu Työturvallisuuskeskuksen muutosaiheiseen aineistoon.

Vähennä keskeytyksiä. Kun tarvikkeet, työvälineet ja tiedostot ovat sovituissa paikoissa, työ sujuu paremmin ja turvallisemmin – ja aikaakin säästyy.

Hyvä tavoite luo työlle rajat. Rajojen tarkoitus on turvata työn sujumista ja omaa jaksamistasi. Missä ovat sinun työsi rajat? 

Arvioikaa yhdessä palaveri- ja kokouskäytäntöjänne. Miten ne tukevat yhteistä työn sujumista, vuorovaikutusta ja kaikkien mahdollisuutta osallistua?

Nauru keventää oloa. Mikä saa sinut nauramaan? Milloin nauroit viimeksi työkaverin kanssa?

Jos suunnittelisit yhdessä työkavereiden kanssa lähes täydellisen työviikon, millaiselta se näyttäisi?

Ole aloitteellinen työolojen kehittämisessä.  Muista kertoa ideoistasi esihenkilölle, työkavereille ja työsuojeluvaltuutetulle.

2022

Kaikki tarvitsevat palautumista – sinä ja minäkin. Tutustu Työturvallisuuskeskuksen videoon (siirryt toiseen palveluun)ja poimi siitä parhaiten sopivat palautumista tukevat tavat käyttöösi. Ideoikaa myös yhdessä omaan työyhteisöön sopivia palautumiskäytäntöjä. Tukena voitte käyttää Työturvallisuuskeskuksen Turvatuokio(siirryt toiseen palveluun)-aineistoa.

Vältä monitohelointia eli turhaa päällekkäistä tekemistä. Sopikaa yhdessä häiriötöntä työskentelyä tukevista käytännöistä.

Rakentaja vai nakertaja? Meistä jokainen vaikuttaa työyhteisön ilmapiiriin. Osallistu työtä koskeviin keskusteluihin rakentavasti ja aktiivisesti. Muista arjen kohtaamisten ja kuuntelemisen merkitys ja tärkeys.

Kaikkien työllä on merkitystä. Keskustelkaa säännöllisesti siitä, miten jokaisen työllä on merkitystä työyhteisönne kokonaisuudessa. Tunnista, mikä on sinulle merkityksellistä työssäsi. Mikä sinua kiinnostaa työssäsi? Mistä olet innostunut? Mitä koet tärkeäksi? Mitä uutta haluaisit oppia työssäsi?

Selkeyttä työhön. Tarkistakaa säännöllisesti, että työhön liittyvät vastuut, tehtävänkuvat ja oikeudet ovat selkeitä ja tarkoituksenmukaisia.

Mitä pitää tehdä? Listaa työtehtävät, jotka sinun pitää tehdä. Kenen vaatimuksesta tai odotuksesta ne tulee tehdä? Mieti, mitä voisit ehdottaa tehtäväksi toisin tai myöhemmin. Voit myös miettiä, mistä toivoisit voivasi luopua.

Vahvuudet käyttöön. Ottakaa työnjaossa huomioon jokaisen vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet. Mieti, miten voisit käyttää omia vahvuuksiasi enemmän työssäsi.

Suhteuta asioita ja tapahtumia. Ovatko ne oikeassa mittasuhteessa, jos katsot niitä vähän kauempaa?

Puhu – silloinkin, kun se on vaikeaa. Ota asia esille niiden kanssa, joita se koskee ja jotka voivat siihen vaikuttaa. Tutustu Työturvallisuuskeskuksen videoon(siirryt toiseen palveluun). Löydät siitä vinkkejä siihen, miten voisit ottaa hankalaltakin tuntuvan asian esille.

Oppimisen iloa! Varatkaa yhteistä aikaa oppimiselle, kokeiluille, osaamisen jakamiselle ja opitun kertaamiselle. Mitä voisit tällä viikolla opettaa tai neuvoa työkaverille? Missä kaipaisit itse apua?

Hyvä näin! Keskustelkaa säännöllisesti yhdessä työn määrällisistä ja laadullisista tavoitteista. Mikä on riittävästi ja riittävän hyvin tehty?

Toimitaan ammatillisesti. Määritelkää yhdessä, mitä ammatillinen vuorovaikutus tarkoittaa teillä. Voitte käyttää tukena Työturvallisuuskeskuksen julkaisua.(siirryt toiseen palveluun)

Hyvin tehty! Anna kunnia onnistumisesta sille, jolle se kuuluu. Kun itse saat myönteistä palautetta, älä vähättele asiaa.

Kaikki paikalleen. Huolehdi työympäristön siisteydestä ja järjestyksestä omalta osaltasi.

Anna tilaa toisille. Kaikkea ei tarvitse sanoa kerralla.

Miten toimisin? Kerro esihenkilöllesi, kun kohtaat työssäsi tilanteen, jossa et ole varma siitä, mikä olisi oikea tai tarkoituksenmukainen tapa toimia. Keskustelkaa näistä tilanteista myös työyhteisössä yhdessä.

Yhdessä sovittu! Noudata yhdessä sovittuja, työssä jaksamista tukevia käytäntöjä ja pelisääntöjä. Kerratkaa säännöllisesti yhteisiä toimintatapoja.

Tämän toivoisimme muuttuvan. Tunnistakaa työssä olevia asioita, joiden osalta koette tarvetta muutokseen. Kenelle voitte kertoa muutostoiveestanne, jotta se voisi toteutua? Hyödyntäkää myös aikaisempien vuosien #KevennäKuormitusta(siirryt toiseen palveluun)-vinkkejä. Jatkokehittäkää toistenne ideoita.

2021

 • Mitä kuuluu? Miten menee? Työkuormitus saattaa kertyä huomaamatta liian suureksi. Työturvallisuuskeskuksen maksuton Kuormitusvaaka-sovellus auttaa sinua arvioimaan omaa tilannettasi. Onko työkuormituksen lähteitä tarpeen karsia? Mitä työn myönteisiä piirteitä eli voimavaroja voisit vahvistaa? Onko tarpeen keskustella työkuormitustilanteesta oman esihenkilön kanssa?
 • Tunti on 50 minuuttia. Tiivistäkää kokousten ja palaverien kestoa siten, että niiden väliin jää aikaa tauon pitämiseen ja tilanteesta toiseen siirtymiseen. Jos kokous on pitkä, pitäkää myös sen aikana taukoja, esimerkiksi kerran tunnissa.
 • Keskustelkaa yhdessä siitä, millaista liikkumavaraa työn tekemisen tavoissa on. Hyvää työtä voi tehdä useammalla tavalla – yhdessä sovitun puitteissa.
 • Vaihtele työasentoa: istu, seiso, liikahtele. Muista sanonta: Paras työasento on seuraava työasento. Vaihtaessasi työasentoa venyttele samalla vähäsen.
 • Onnistuminen tulee ennen yrittämistä vain aakkosissa. Suhtaudu omiin ja toisten epäonnistumisiin myötätuntoisesti. Älä tyrmää keskeneräisiä ajatuksia, vaan auta jatkokehittämään niitä. Kerro samalla kannustavasti: Hienoa, että uskalsit kokeilla ja yrittää!
 • Pyri sisällyttämään jokaiseen päivään tuokio, jolloin sinun ei tarvitse vastata toisten vaatimuksiin, toiveisiin tai tarpeisiin. Laita kalenteriin esimerkiksi merkintä: Varattu minulle tai VOH (Varattu Omalle Hyvinvoinnille).
 • WWW? MMM? Palauta mieleen päivittäin: Mikä tänään sujui hyvin (What Went Well)? Mikä meni mutkitta (MMM)? Tee tämä esimerkiksi iltaisin ennen nukkumaan menoa.
 • Kunnioita toisen taukoja – vältä työasioiden hoitamista niiden aikana. Tauota työtä myös itse. Mitäpä jos sopisitte työyhteisössä yhteisestä ”tauko-etiketistä”?
 • Suunnittele työtä. Työn ja työprosessien hyvä suunnittelu edistää työn sujuvuutta ja tukee työhyvinvointia. Voitte käyttää yhteisen suunnittelun tukena Työturvallisuuskeskuksen-aineistoa: Sinunkin työsi on aivotyötä – kognitiivinen ergonomia tukee työhyvinvointia.
 • Jokainen voi omalta osaltaan vaikuttaa työpaikan työskentelykulttuuriin. Valitkaa jokin ajankohtainen työkuormitukseen liittyvä aihe ja toteuttakaa yhteinen kehittämistuokio siitä. Apuna voi käyttää Työturvallisuuskeskuksen Turvatuokio-aineistoa.
 • Vaikein ensin. Jos mahdollista, aloita työpäivä tai -vuoro vaikeimmasta tai ikävimmistä tehtävästä. Näin se ei kuormita ajatuksia loppuaikana.
 • Vähemmän on enemmän. Keskity yhteen asiaan tai työtehtävään kerrallaan. Pyri vähentämään häiriöitä tai keskeytyksiä aiheuttavia tekijöitä työympäristössäsi.
 • Keskustelkaa yhdessä siitä, mikä on itse kullekin tärkeää ja merkityksellistä omassa työssä. Pyrkikää siihen, että jokaisen työssä on tällaisia tehtäviä ja piirteitä.
 • Kaikki paikalleen. Kun tarvikkeet, työvälineet ja tiedostot ovat sovituissa paikoissa, työ sujuu paremmin ja turvallisemmin – ja aikaakin säästyy.
 • Vaihdetaan! Vaihdetaan! Järjestäkää Vaihtotori, jossa jokainen kirjoittaa lapuille työtehtävänsä (yksi/lappu) ja jakaa ne kolmeen pinoon: suosikki-, inhokki- ja ok-tehtävät. Ottakaa esille inhokit ja käynnistäkää vaihto – sinun inhokkisi voi olla työkaverisi suosikkitehtävä.
 • Hei! Tutustu paremmin työkaveriin, jonka kanssa työskentelet harvoin.
 • Muista, että useimpiin asioihin on erilaisia näkökulmia. Kysy, mitä työkaverisi ajattelevat asiasta – älä oleta. Näkökulman vaihtaminen voi auttaa myös tarkastelemaan vaikeaa tilannetta rakentavasti.
 • Vahvuudet käyttöön. Vahvuuksien tunnistaminen ja käyttäminen edistävät työhyvinvointia. Tunnista omia vahvuuksiasi. Kerro työkaverille, mitä vahvuuksia huomaat hänessä.
 • Etsi vertaiskaveri, jonka kanssa voit pallotella asioita sekä vaihtaa ajatuksia ja kokemuksia.

2020

 • Tunnista tilanteesi. Työkuormitus saattaa kertyä huomaamatta liian suureksi. Työturvallisuuskeskuksen Kuormitusvaaka-sovellus [linkki] auttaa sinua arvioimaan omaa tilannettasi: onko kuormituksen lähteitä tarpeen karsia, mitä työn myönteisiä piirteitä eli voimavaroja voisit vahvistaa?
 • Puhumalla paras! Jos koet, että työtilanteesi pitäisi muuttua, ota asia puheeksi oman esihenkilösi kanssa – mitä varhemmin, sen parempi. Kerro mikä tuntuu kuormittavalta ja millaista muutosta toivoisit.
 • Rajaa olennainen. Pyydä tarvittaessa esihenkilön tukea työtehtävien tärkeysjärjestykseen asettamisessa. Keskustelkaa työyhteisössä myös yhdessä siitä, mikä on olennaisinta kunkin työtehtävissä.
 • Muista, että tarvitsemme kaikki välillä toisten apua ja tukea. Uskalla pyytää sitä.
 • Ota yhteyttä työkaveriin tai ystävään, jonka kanssa et ole jutellut aikoihin. Monet tutkimukset osoittavat, että sosiaalisilla verkostoilla on iso merkitys hyvinvoinnillemme. Tämä koskee työtä ja vapaa-aikaa.
 • Jaettu huoli on puoli huolta ja jaettu ilo on tuplailo! Kenen taakkaa voisit tänään keventää tai kenen kanssa iloita yhdessä? Voit myös pyytää työkaverilta uusia näkökulmia sinua harmittavaan tai kuormittavaan asiaan.
 • Kiitä työkaveria hyvin tehdystä työstä. Kiitos on sana, jolla on suuri voima. Anna kiitos välittömästi, kun sille on aihetta. Tämä on yksi tapa lisätä luottamusta työyhteisössä.
 • Sopikaa yhdessä ”meidän etäketti” eli etäkokouskäytännöt, esimerkiksi: kuulumisten kertominen, kameran käyttö ja taukojen pitäminen. Tavatkaa välillä myös epävirallisesti – yhteisen kahvitauon voi viettää verkonkin yli.
 • Liiku päivittäin vähintään 15 minuuttia luonnossa, se tekee hyvää keholle ja mielelle. Jos ulkoilutuokion ajaksi sattuisi vesi- tai räntäsade, piipahda luonnossa virtuaalisesti: Rauhallinen hetki -video.
 • Pyri pitämään työvapaa ruokailutauko eli irrottautumaan työasioista sen ajaksi.
 • Syö säännöllisesti ja terveellisesti, se antaa virtaa sekä työhön että vapaa-aikaan. Hyvä ruoka, parempi vire.
 • Rytmillä on väliä, työssäkin. Esimerkiksi: ruuhkahuippua seuraa rauhallisempi jakso, työvuorojen välit ovat riittävän pitkiä ja työpäivään sisältyy isompia ja pienempiä tehtäviä.
 • Älä tingi tauoista. Muista, että minitauoillakin on iso merkitys.
 • Vaihda työvuoron tai -päivän aikana usein työasentoa. Nouse seisomaan, istahda, kävele, venyttele. Monesti seuraava työasento on paras työasento. Siispä: liikahtele!
 • To do (nämä on tehtävä) -listat kaipaavat kaverikseen Have done (nämä on tehty) -listoja. Näin saat konkreettisesti näkyviin etenemisen ja huomaat, mitä olet saanut aikaan.
 • Mieti, mikä on riittävä taso eri tilanteissa, esimerkiksi: Kasi riittää tämän tehtävän tasoksi. Mitä sellaisia tehtäviä, työvaiheita tai tilanteita huomaat, joissa riittää vähempikin kuin täysi kympin suoritus? Keskustelkaa aiheesta myös yhdessä.
 • Järjestäkää Vaihtotori, tavoitteena mielekäs työ jokaiselle. Vaihtotorin aikana jokainen kirjoittaa lapuille työtehtävänsä (yksi/lappu) ja jakaa ne kolmeen pinoon: suosikki-, inhokki- ja ok-tehtävät. Ottakaa esille inhokit ja käynnistäkää vaihto – sinun inhokkisi voi olla työkaverisi suosikkitehtävä.
 • Kaikki paikalleen. Kun tarvikkeet, työvälineet ja tiedostot ovat sovituissa paikoissa, työ sujuu paremmin ja turvallisemmin – ja aikaakin säästyy.
 • Sovitaan pois! Selvittäkää mahdolliset harmistumiset mahdollisimman pian niiden ilmettyä.

2019

 • Pysähdy säännöllisesti miettimään: Mitä minulle kuuluu? Olenko tyytyväinen tilanteeseen? Onko tarpeen muuttaa jotain? Huolehdi hyvinvoinnistasi. Muista riittävä uni, monipuolinen ravinto ja sinulle sopiva liikunta.
 • Pidä taukoja työvuoron tai -päivän aikana. Minitauoillakin on merkitystä.
 • Viettäkää Luottamustunti, jonka aikana voitte yhdessä rakentaa ja vahvistaa luottamusta työyhteisössä. Tukena voi käyttää Työturvallisuuskeskuksen maksutonta aineistoa [linkki Luottamustuntiin].
 • Valmistaudu kokouksiin ja palavereihin. Näin säästät omaa ja työkavereiden aikaa, ja kokous etenee juohevasti.
 • Miettikää yhdessä työn kehittämisideoita ja kertokaa niistä esimiehelle. Työtä ja toimintatapoja voi tuunata monin tavoin.
 • Edistäkää yhdessä lämminhenkistä toimintakulttuuria. Hyvä yhteishenki työpaikalla on kova juttu.
 • Muista ladata akkujasi. Tee joka päivä jotain hauskaa ja mielekästä.
 • Jos mahdollista, aloita työpäivä tai -vuoro vaikeimmasta tai ikävimmistä tehtävästä. Näin se ei kuormita ajatuksia loppuaikana.
 • Tunnista omat rajasi. Opettele sanomaan ystävällisesti ei. Kerro tarvittaessa, ettet juuri nyt pysty ottamaan lisätehtäviä ennen kuin entisiä on tehty pois tai että tarvitset lisää aikaa uuden asian opetteluun.
 • Selvittäkää ja puhukaa pois mahdolliset loukkaantumiset heti niiden ilmettyä.
 • Juoruilkaa myönteisesti. Kertokaa toisillenne hyviä asioita työkavereista.
 • Määritelkää yhdessä, mitä riittävän hyvä työsuoritus tai riittävän hyvä työntekijä tarkoittaa.
 • Varmistakaa, että kaikki ovat tietoisia tehtäväkuvastaan ja työyhteisön työnjaosta. Sinun työt + minun työt = meidän työt.
 • Keskity yhteen asiaan kerrallaan.
 • Tee jotain, jolla helpotat työkaverin työn tekemistä.
 • Käsitelkää ”virheet” oppimistilanteina. Taitavakin meistä mokaa joskus. Kun moka sattuu, tutkitaan yhdessä, mitä tässä opittiin, mitä ei enää jatkossa tehdä ja missä onnistuttiin vaikka moka sattuikin.
 • Puhukaa yhdessä siitä, missä työyhteisönne on hyvä: Hyvä me!
 • Harjoittele näkökulman vaihtamisen taitoa. Tarkastele tilanteita erilaisista näkökulmista. Pue tarvittaessa päähän HATTu (Hyvän Alkuperäisen Tarkoituksen TUtkiminen).
 • Tue työkaveria ja esimiestä. Tsemppaa, vastaa kysymyksiin, auta, opasta, kiitä.
Julkaisija:
Työturvallisuuskeskus
Julkaisuvuosi:
2020-2021
Toimialat:
Kaikille aloille yhteiset aiheet
Aiheet:
psykososiaalinen työkuormitus työhyvinvointi työturvallisuus
Julkaisumuodot:
Juliste Toimintamalli Video
Kielet:
suomi