Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Kartoituksen tehtyäsi saat tulossivun ja linkkilistan työturvallisuustoiminnan hyviin toimintakäytäntöihin.

Työturvallisuuskartoituksessa otat kantaa työturvallisuutta, työterveyttä ja työsuojelua koskeviin väittämiin. Väittämät on jaettu neljän otsikon alle:

  1. Työturvallisuuden asiakirjat
  2. Työsuojelun yhteistoiminta
  3. Vaarojen selvittäminen ja arviointi
  4. Perehdyttäminen ja työnopastus

Työturvallisuuskartoitus on tehty yhteistyössä aluehallintoviranomaisen työsuojelun vastuualueiden kanssa. Työturvallisuuskartoituksessa on huomioitu työturvallisuuslain 1.6.2023 voimaan astuneet muutokset.

Työnantajan työturvallisuusvelvoitteita täsmennettiin 1.6.2023 voimaan astuneessa työturvallisuuslaissa seuraavasti:

  • Työnantajan on tarkkailtava toteutettujen toimenpiteiden vaikutusta työn turvallisuuteen ja terveellisyyteen. (8 §)
  • Työn vaarojen selvittämisessä ja arvioinnissa on huomioitava työntekijän ikääntyminen. Laissa on määritelty jo aiemmin, että työntekijän ikä, sukupuoli, ammattitaito ja muut henkilökohtaiset edellytykset huomioidaan. Lakia tarkennettiin myös sen osalta, että työn kuormitustekijöiden selvitys ja arvio kattaa sekä fyysiset että työn sisältöön, työn järjestelyihin ja työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen liittyvät kuormitustekijät. (10 §)
  • Erityistä vaaraa aiheuttavassa työssä huomioidaan äskettäin synnyttäneet tai imettävät työntekijät. (11 §)
  • Työntekijän opetuksessa ja ohjauksessa huomioidaan ammatillisen osaamisen ja työkokemus lisäksi muut henkilökohtaiset edellytykset. (14 §)
Erityisasiantuntija Jenny Rintala sosiaali- ja terveysministeriöstä esittelee webinaarissa työturvallisuuslain muutokset.

Lisätietoja

Julkaisija:
Työturvallisuuskeskus
Julkaisuvuosi:
2023
Toimialat:
Kaikille aloille yhteiset aiheet
Aiheet:
johtaminen psykososiaalinen työkuormitus riskien arviointi työhyvinvointi työsuojelun yhteistoiminta työturvallisuus vaarojen tunnistaminen
Julkaisumuodot:
Digisovellus
Kielet:
suomi