Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Affektiivinen ergonomia liittyy työn vuorovaikutus- ja tunneympäristöön, työn eettiseen kuormitukseen ja eettiseen organisaatiokulttuuriin. Affektiivinen ergonomian avulla pyritään ymmärtämään ihmisen tapaa käsitellä tunteita, tunneverkostojen toimintaa, arvoja, eettistä kuormitusta ja työilmapiiriä ja näiden kytköstä aivoterveyteen. Affektiivinen kuormitus syntyy usein erilaisista psykologisen ja sosiaalisen uhan kokemuksista kuten epäluottamuksesta, epäoikeudenmukaisuudesta, joukon ulkopuolelle ja huomiotta jäämisestä, arvostuksen puutteesta tai pelosta ilmaista mielipiteitä tai menettää työpaikka

Mitä on turha tunnekuorma työssä?

Kun aivot havaitsevat uhan, voi siitä seurata

Työyhteisössä tulee panostaa positiivisiin asioihin: