Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Psykososiaaliset tekijät liittyvät työn sisältöön, työn järjestelyihin ja työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen liittyviä kuormitustekijöitä. Ne voivat olla myönteisiä voimavaratekijöitä tai haitallisia kuormitustekijöitä.

Terveydenhuollossa työhön liittyy paljon myönteisiä piirteitä eli voimavaroja. Voimavarat voivat olla hyvin erilaisia eri elämäntilanteessa ja työuran eri vaiheessa. Niiden tunnistaminen ja vahvistaminen parantavat työntekijän hyvinvointia. Työn voimavaratekijät voivat vähentää työn kuormitusta tai sen haitallisuutta.

Terveydenhuollon henkilöstö on hyvin sitoutunutta työhönsä, mikä voi johtaa kuormittumiseen. Työpaikan toiminnan tavoitteita pidetään tärkeinä, ja niiden toteutumiseen ollaan valmiita panostamaan.

Terveydenhuoltoalan tyypillisiä psykososiaalisia kuormitustekijöitä

Esihenkilön on tehtävä ennaltaehkäiseviä toimia työntekijän terveyttä uhkaavan kuormittumisen vähentämiseksi. Lisäksi esihenkilön on tarkkailtava työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä työssä ja ryhdyttävä toimiin haitallisen työkuormituksen poistamiseksi tai vähentämiseksi. Esihenkilön voi olla vaikea tunnistaa työntekijän kuormittumista, joten on tärkeää, että työntekijä ottaa asian puheeksi esihenkilön kanssa ennen kuin kuormitus vaikuttaa työntekijän terveyteen.

Kenoja psykososiaalisen kuormituksen hallintaan

Psykososiaalinen kuormitus

Psykososiaalinen kuormitus työssä(siirryt toiseen palveluun) 

Kuormitusvaaka(siirryt toiseen palveluun)