Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Hyvä työaikasuunnittelu vähentää työn kuormittavuutta, edistää työstä palautumista ja tukee työkykyä.

 Vuorotyön ja yötyön vaikutus terveyteen

Terveydenhuollossa tehdään paljon vuorotyötä, joka voi elämäntilanteen mukaan tarjota työntekijälle etuja lisääntyneen vapaa-ajan muodossa, mutta voi vaikuttaa haitallisesti sosiaaliseen elämään. Epäsäännöllinen työ aiheuttaa muutoksia unessa, uni-valverytmissä ja kuormittaa elimistöä.

Työaikalaissa yötyöllä tarkoitetaan kello 23:n ja 6:n välisenä aikana tehtävää työtä. Vuoro- ja jaksotyössä yövuorolla tarkoitetaan työvuoroa, josta vähintään kolme tuntia sijoittuu edellä mainittuun aikaan. Yötyötä voidaan tehdä myös pääsääntöisesti. Nuorilla (alle 18-vuotiailta) työntekijöillä yötyö on pääosin kielletty.

Psyykkiset vaikutukset

Fyysiset vaikutukset

Sosiaaliset vaikutukset

Vaikutusmahdollisuus omiin työaikoi­hin tukee työntekijän hyvinvointia

Työvuorosuunnittelussa otettava huomioon:

Työterveyslaitoksen liikennevalomalli(siirryt toiseen palveluun)

Vireyden ylläpito yövuorossa

Arkiliikkumisesta ja liikunnasta apua

Aikuisten liikkumisen suositus(siirryt toiseen palveluun)