Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Toimintaohjelmassa selvitetään myös työsuojeluvastuut ja työsuojelun yhteistoiminnan järjestämistapa. Työsuojelun toimintaohjelman laatiminen perustuu työturvallisuuslakiin. Ohjelma on työnantajakohtainen ja koskee kaikkia työnantajia.

Työsuojelun toimintaohjelman sisältö

Työsuojelun toimintaohjelmassa on keskeistä työpaikan omista tarpeista lähtevä työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin järjestelmällinen kehittäminen. Hyvä toimintaohjelma kattaa työn organisoinnin, työolojen, sosiaalisten suhteiden ja työympäristön vaikutukset työntekijöiden fyysiseen ja henkiseen terveyteen.

Työsuojelun toimintaohjelman sisältö ja työsuojelulle asetetut tavoitteet perustuvat työpaikan vaara-, haitta- ja kuormitustekijöiden arvioinnille. Lisäksi työterveyshuollon laatimasta työpaikkaselvityksestä saadaan tietoja työn ja työolojen aiheuttamista terveysvaaroista.

Työsuojelun toimintaohjelman laatiminen

Työsuojelun toimintaohjelman sisältö, muoto ja laajuus määräytyvät organisaation toimialan, koon, tuotanto- ja palvelutavan ja työsuojelutarpeiden mukaan.

Ohjelma voidaan laatia kattamaan koko organisaatio tai organisaatiotasolla laaditaan periaateohjelma, jota täydennetään työyksikkö- ja toimipistekohtaisella ohjelmilla.

Työsuojelun toimintaohjelman laatiminen kuuluu yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa käsiteltäviin asioihin.  Kun työsuojelun toimintaohjelmaa laaditaan, työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön asiantuntemuksen käyttö on tärkeää.

Työsuojeluvastuut ja velvoitteet

 • työtehtävien ja toimivaltuutuksien mukaisesti
 • ketkä ovat työnantajan edustajia ja ketkä työntekijöiden

Työsuojelun yhteisoiminnan järjestäminen ja yhteistoimintahenkilöt

 • työsuojelupäällikkö
 • työsuojeluvaltuutettu ja varavaltuutetut (mikäli valittu)
 • työsuojeluasiamiehet ja muut yhteistoimintahenkilöt esim. työsuojeluparit (mikäli valittu)
 • työsuojelutoimikunnan kokoonpano (mikäli valittu)

Työterveyshuolto

 • järjestämistapa ja sisältö (lakisääteinen ja muu)
 • yhteyshenkilö

Työpaikan turvallisuusohjeet

 • ohjeet eristyistilanteiden varalle esim. yksintyöskenly, väkivallan uhka
 • varhainen tuki
 • ensiapu

Työympäristön kuvaus ja kehittämistarpeet

 • työn vaarojen ja haittojen tunnistaminen ja riskien arviointi
 • työtilat, työskentelyolot
 • työkykyä ylläpitävä toiminta

Työolojen seurantakohteet

 • sairauspoissaolot, työtapaturmat
 • vaaratilanneraportointi
 • työkyvyn arviointi, kuormittumisen seuranta
 • työilmapiiri

Työsuojelu työpaikan toiminnassa

 • perehdyttäminen ja työnopastus
 • hankintatoimi
 • koulutus ja tiedotus
 • kehittämistoiminta ja muutostilanteet

Toimintaohjelman seuranta ja ylläpito

 • vastuuhenkilöt

Hyvä työsuojelun toimintaohjelma kattaa työn organisoinnin, työolojen, sosiaalisten suhteiden ja työympäristön vaikutukset työntekijöiden fyysiseen ja henkiseen terveyteen.