Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Keskustelu tapaturmista tai läheltä piti -tilanteista ajautuu helposti siihen, kuka on syyllinen ja kuka on tehnyt ohjeiden vastaisesti. Miten voisin ohjata keskustelua niin, että pääsemme kiinni juurisyihin?

Aihepiiri: turvallisuushavainnot, vaarojen selvittäminen, työturvallisuuskulttuuri

Ajankäyttö: enintään puoli tuntia, vaatii jonkin verran valmistelua

Välineet: koonti turvallisuushavainnoista, muistiinpanovälineet

Menetelmän kuvaus

Keskustelkaa esimerkiksi yksikkö- tai tiimipalaverissa neljännesvuosittain siitä, miltä havaittujen vaaratilanteiden ja läheltä piti -tilanteiden kokonaiskuva näyttää.