Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Perehdytä nuori myös työhyvinvointia edistäviin toimintatapoihin

Blogi
Aivan kohta on käsillä aika, jolloin kesätyöntekijät rynnistävät työpaikoille saamaan ensi kokemuksiaan työelämästä. Lisäksi pitkin vuotta työpaikoille tulee nuoria työntekijöitä, joille ei ole vielä ehtinyt kertyä työelämäkokemusta.
Kuva: Eveliina Sillanpää

Kokemattomuuttaan nuoret työntekijät ovat alttiita työhyvinvoinnin uhkille ja erilaiselle häiriökäyttäytymiselle, jopa työväkivallalle. Se, miten heidät vastaanotetaan ja miten heidän perehdytyksestään huolehditaan, on ensiarvioisen tärkeää, jotta he saavat riittävät ja oikeat tiedot siitä, kuinka työelämässä toimitaan kuten myös kokemuksen siitä, että he osaavat ja ovat arvokas osa työyhteisöä.

Ensikokemus vaikuttaa myös siihen, millaisen kuvan nuori saa työelämästä sekä valitsemastaan ammatista ja työpaikasta. Tämä puolestaan vaikuttaa siihen kokeeko nuori valinneensa oikein ja haluaako hän jäädä alalle. Miten Suomi voi -tutkimuksen mukaan nuorten aikuisten työhyvinvointi on muita huonompaa ja noin joka kolmas alle 36-vuotiaista on harkinnut työpaikan vaihtoa usein. Jotta tämä suunta saadaan muuttumaan, pitää heidän työhyvinvointiinsa panostaa. Nuoret ovat meidän ja työpaikkojen tulevaisuus, ja me tarvitsemme heistä jokaisen.

Työnantajalla on lakisääteinen velvollisuus perehdyttää työntekijät työhön ja turvallisiin työtapoihin. Perehdytystä annettaessa on huomioitava työntekijän henkilökohtaiset edellytykset sekä ammattitaito ja työkokemus. Onko nuoren mahdollista perehtyä työtehtäviin kokeneemman työntekijän rinnalla? Tämä voi olla monelle nuorelle mieluinen tapa, jossa nuoren voi myös olla helpompi esittää matalalla kynnyksellä mieleen tulevia kysymyksiä.

Nuorelle työntekijälle on kerrottava riittävän tarkasti mitä häneltä odotetaan, kuten että hänen tulee noudattaa työnantajan antamia ohjeita ja työpaikan pelisääntöjä, ilmoitettava työn puutteellisuuksista työnantajalle, käytettävä tarpeellisia henkilönsuojaimia ja työhön sopivaa vaatetusta. Nuori on perehdytettävä myös siihen, miten toimitaan häiriö- ja poikkeustilanteissa.

Perehdyttäminen on suunniteltava hyvin ja siihen on varattava riittävästi aikaa. Sen lisäksi että perehdytetään itse työhön ja työn turvalliseen tekemiseen, on tärkeää kertoa myös organisaation työhyvinvointia edistävistä toimintatavoista ja työkyvyn tukemisen keinoista sekä siitä, kuinka toimitaan, jos työssä kohdataan haasteita. Tällaisia organisaation toimintatapoja ovat mm. varhaisen tuen malli, päihdeohjelma, häirinnän ja epäasiallisen käyttäytymisen ehkäisy sekä työväkivallan hallinta. Kun nuori tietää, että työhön ja työssä jaksamiseen liittyviin kysymyksiin on olemassa toimintatavat, uskaltaa hän kääntyä esihenkilön puoleen ja tilanteita voidaan lähteä ratkomaan yhdessä, eikä nuoren tarvitse jäädä yksin ratkomaan haasteita. Tällöin nuorelle ei ensimmäisenä tule mieleen vaihtaa työpaikkaa, vaan asioihin on mahdollista löytää muita ratkaisuja.

Lopuksi vielä tärkeä muistutus: Nuorten kohdalla on erityisen tärkeää rohkaista heitä kysymään heti, jos jokin asia on jäänyt epäselväksi. Nuorta ei pidä myöskään jättää liian nopeasti selviytymään yksin, vaan annetaan hänelle riittävä tuki.

Kirjoittajat

Satu Haapakoski, asiakaspäällikkö, Keva

Marjaana Walldén, työelämän kehittämisen asiantuntija, Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Lue lisää nuorten perehdyttämisestä